Trefor skærer priserne med 30 procent

TOPNYHED | ABONNENT | 25. MAR 2023 • 05:30
Jakob Nørmark
Journalist
TOPNYHED | ABONNENT
25. MAR 2023 • 05:30

Fra indgangen af maj sænker Trefor El-Net Øst nettarifferne med 30 procent. Beslutningen om at reducere priserne har intet at at gøre med den politiske kritik og Jacob Trøsts klage til Forsyningstilsynet, fastslår Trefor-direktør Charles Nielsen.

Det har været en lang og dyr vinter for de bornholmske elforbrugere, men der er lysere tider på vej. For kunder med faste takster bliver den rene strømpris næsten halveret i andet kvartal, meddelte Bornholms Energi og Forsyning i ugens løb. Dertil kommer, at Trefor El-Net Øst som planlagt 1. april går over til sommertarifferne, som er væsentligt mindre end i vinterhalvåret. Endelig har elnetselskabet i denne uge meddelt, at det vil sænke priserne med 30 procent yderligere fra 1. maj.

Trefor har været under skarp kritik for fortsat at opkræve en takst, som er baseret på en budgetteret pris til dækning af nettab på 3,9 kroner per kilowatt-time. I virkeligheden har markedsprisen på strøm ligget stabilt under 1 kroner per kilowatt-time siden nytår, og den markante forskel på indbetalingerne og markedsprisen har i denne uge fået borgmester Jacob Trøst (K) til at skrive et brev til Forsyningstilsynet. Brevet, som er baseret på et udkast lavet af Enhedslisten, skulle kommunalbestyrelsen have drøftet torsdag aften, men da borgmester Jacob Trøst (K) i mellemtiden havde anmodet Forsyningstilsynet om at undersøge prisniveauet, blev klagesagen pillet af den politiske dagsorden.

I Enhedslistens klageudkast til Forsyningstilsynet anklages Trefor for at have opkrævet for store beløb.

”Konsekvensen af det højt budgetterede prisniveau for den el, der indkøbes af TREFOR El-Net Øst A/S til dækning af nettabet, er, at de bornholmske strømforbrugere ufrivilligt agerer ”bank” for TREFOR El-Net Øst A/S”, skriver borgmesteren og fortsætter:

”I en tid, hvor alle – private såvel som virksomheder – er pressede af den høje inflation og i en tid, hvor vi som samfund ønsker at elektrificere så meget og så hurtigt som muligt, er dette, det helt forkerte signal at give til de bornholmske strømforbrugere fra en virksomhed, der forvalter en vital del af den samfundsmæssige infrastruktur på fællesskabets vegne”.

Jacob Trøst skriver til Forsyningstilsynet, at Bornholms Regionskommune er ”ganske uforstående over for den pris, som nettabet – både det, som overføres fra 2022, samt det, der forventes i 2023, budgetteres til”.

 

 

Drastisk fald

Direktøren for infrastruktur i Trefor, Charles Nielsen, bekræfter over for Tidende det nøgletal på 3,9 kroner per kilowatt-time, som indgår i kommunens klage til Forsyningstilsynet. Det er den budgetterede forwardpris på strøm, som Trefor forventede, da budgettet blev forberedt i august 2022. Siden da er strømmen faldet dramatisk. Da man ikke længere forventer lige så høje elpriser, var det uundgåeligt, at priserne ville blive sat ned. Charles Nielsen afviser, at beslutningen om at sænke tarifferne med 30 procent hænger sammen de bornholmske politikeres trussel om at kontakte Forsyningstilsynet.

– Overhovedet ikke, siger direktøren.

– Vi har hele tiden haft en ambition om at gå i nul, når året er gået – og en ambition om at køre ind i 2024 uden at lave nye prisudsving, uddyber han.

Timingen i Trefor El-Net Østs prisnedsættelse på 30 procent fra 1. maj hænger derimod sammen med gunstigere langtidsprognoser for strømpriserne (forwardpriserne, red.), oplyser Charles Nielsen. For resten af 2023 forventer Trefor en vægtet gennemsnitspris på 93 øre per kilowatt-time – altså mindre end en fjerdedel af, hvad man hidtil har budgetteret efter.

Desuden har den leverede mængde el i årets første tre måneder spillet ind på timingen. Bornholmerne har i begyndelsen af 2023 brugt 20 procent mindre end samme måneder året før, og derfor har det taget længere tid at indhente den underdækning, som blev opbygget sidste efterår, da strømpriserne – og dermed udgifterne til at dække elnettets tab – pludselig gik i vejret.

Forkert anklage

Når Trefor – trods udbredt bornholmsk utilfredshed over priserne i vinterens løb – valgte at vente helt indtil 1. maj med at sænke tarifferne, skyldes det netop, at selskabet skulle nå at indhente det økonomiske tab på 29 millioner kroner, som Trefor inkasserede i efteråret 2022. Forhøjelser af taksterne skal varsles fire måneder i forvejen, og den voldsomme markedsprisstigning blev derfor båret med ind i 2023.

På grund af denne underbetaling i 2022 mener Charles Nielsen, det er forkert, når Jacob Trøst og Enhedslisten anklager Trefor for at lade de bornholmske strømforbrugere agere ufrivillig bank. Faktisk mener han, at det forholder sig omvendt.

– Så længe vi har en gæld på 100 millioner kroner, synes vi, at det er os, der agerer bank, fastslår Charles Nielsen.

Gælden, som han henviser til, er en sum af to forskellige størrelser: Den ene portion er nettabet i 2022, som Trefor tidligere har opgjort til 26 millioner kroner, men ifølge Charles Nielsen rettelig udgjorde cirka 29 millioner kroner. Den anden del på cirka 75 millioner kroner (ved indgangen til 2022) er den tilbageværende del af en gammel underdækning, som Trefor har overtaget fra Bornholms Energi og Forsyning, og som Trefor har købt retten til at opkræve frem mod 2027.

Charles Nielsen har fulgt mediedebatten om tarifferne i ugens løb og læst borgmesterens henvendelse til Forsyningstilsynet. Han ærgrer sig over, at det i brevet ikke fremgår, at Trefor El-Net Øst tidligere har lovet at sænke tarifferne senere på året.

– Jeg synes, at man undlader at fortælle noget, som man godt kendte til, siger Charles Nielsen.

Jacob Trøst (K) afsendte torsdag brevet til Forsyningstilsynet, som i første afsnit bliver bedt om at "at vurdere rimeligheden og omkostningsægtheden af de el-spot priser", som indgår i Trefor El-Net Østs budgettering for 2023. Borgmesteren er ikke på forhånd overbevist om, at henvendelsen til den statslige myndighed vil gøre nogen forskel.

– Det er en mulighed for at få uafhængige øjne til at kigge på, om vi betaler og har betalt for meget for el på Bornholm. Jeg forventer, at alle regler er fulgt, men dette er vores, som forbrugere, mulighed for at efterprøve spørgsmålet. Det står i øvrigt alle frit for at kontakte Forsyningstilsynet,” skriver Jacob Trøst til Tidende.

Når de nye takster træder i kraft 1. maj, vil nettarifferne om aftenen i sommerhalvåret udgøre 90 øre per kWh inkl. moms. I de dyrere vintermåneder fra og med oktober vil tariffen i døgnets fire dyreste timer lande på præcis 2,0 kroner per kWh, hvilket er 90 øre under niveauet, som man har kendt siden januar.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag: Timeprisproduktet, Det Frie Valg, er denne dag 67 procent billigere end kvartalsprisproduktet, Det Enkle Valg. Overvejer du at skifte, så tøv ikke med at ringe 56 90 00 00 og få en kvalificeret elsnak. Opdateret 00.14. Næste opdatering 13.14.

Bornholms energi og forsyning