Samarbejde kan realisere projekt om et aktivt friluftsliv
Fuglekassen i Aarsballe er et af elementerne i 4-Kløver-Klyngens projekt for et aktivt friluftsliv i Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Illustration: Matters Arkitekter

9. JUN 2021 • 10:01 • AF HENRIK NIELSEN • GRATIS

Samarbejde kan realisere projekt om et aktivt friluftsliv

UDVIKLING

I marts fik 4-Kløver-Klyngen bestående af Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø tilsagn om en bevilling på 4,5 millioner kroner til projektet "Vi mødes i det grønne", der skal styrke de fælles rammer for et aktivt friluftsliv og derved bidrage til øget fysisk, social og mental sundhed blandt borgerne i klyngen.

Efterfølgende har klyngens styregruppe anmodet regionskommunen om at varetage projektledelsen i samarbejde med klyngen samt spurgt til muligheden for et udlæg svarende til projektbudgettet. Det fremgår af økonomi-, plan- og erhvervsudvalgets dagsorden.

De relevante afdelinger i regionskommunen vil få refunderet de timer, de bruger på opgaven, og det er den kommunale administrations vurdering, at den gennem omprioriteringer vil kunne imødekomme forespørgslen om hjælp til projektledelse. Hvor tæt samarbejdet i givet fald skal være, er op til kommunalbestyrelsen.

Ni delprojekter

Forud for den politiske behandling i udvalget indstiller kommunaldirektør Johannes Nilsson, at regionskommunen mod betaling for faktisk anvendt tid indgår i et offentligt-privat samarbejde om realiseringen af "Vi mødes i det grønne".

Han indstiller også, at der udarbejdes et nærmere aftalegrundlag for samarbejdet, samt at sagen forelægges til fornyet politisk behandling, når projektet er fuldt finansieret.

Det foreliggende skitseprojekt til "Vi mødes i det grønne" indeholder ni delprojekter, der er fælles for hele klyngen. Derudover er der afsat et mindre beløb til at styrke og synliggøre de rekreative ruter, der forbinder de fire lokalsamfund.

Fuld indsigt

Det er Matters Arkitekter, der har udarbejdet skitseforslaget for 4-Kløver-Klyngen på baggrund af en inddragelsesproces og et grundigt analysearbejde.

Projektet har sammenfaldende interesser med en række kommunale politikker og projekter vedrørende sundhed, friluftsliv og natur, og det vil ifølge den kommunale administrations vurdering kunne styrke de fire indlandsbyers attraktion og derved øens samlede tiltrækningspotentiale.

Ressourcemæssigt kan administrationen tidligst varetage projektledelsen fra 2022. Man vil dog gennem omprioriteringer kunne frigive ressourcer til at støtte klyngens videre proces med fondssøgning og projektudvikling fra efteråret. I projektperioden vil der skulle afsættes mellem en kvart og en halv stilling per år.

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at imødekomme 4-Kløver-Klyngens forespørgsel, anbefaler administrationen, at projektet gennemføres som et offentligt-privat samarbejde, hvor kommunen får fuld indsigt i og er igangsætter af aftaler med videre.

Bag bevillingen på 4,5 millioner kroner står Realdania og Lokale- og Anlægsfonden.Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Nanna Krogh (konstitueret chefredaktør)
nk@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.