Russisk sejlbåd var fire timer i dansk farvand

Russisk sejlbåd var fire timer i dansk farvand
Videoen viser, hvordan Forsvarets patruljefartøj tæt på Bornholm fulgte det russiske skib i godt fire timer
NYHED | ABONNENT | 7. NOV 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
7. NOV 2023 • 05:30

Forsvarskommandoen bekræfter, at en russisk sejlbåd den 15. september befandt sig i dansk territorialfarvand ved Bornholm i fire timer. Men som værende en civil sejlbåd krænkede sejlbåden ikke dansk territorialfarvand, lyder det samtidig fra Forsvaret, der i flere timer fulgte sejlbåden tæt med et patruljefartøj.

Den russiske sejlbåd, der den 15. september over flere timer blev fulgt tæt af Forsvarets patruljefartøj Diana sydvest for Bornholm, befandt sig i dansk territorialfarvand i knap fire timer. Som værende en civil sejlbåd krænkede den dog ikke dansk territorialfarvand.

Det oplyser Forsvarskommandoen i en mail til Bornholms Tidende, hvor Forsvaret også oplyser, at sejlbåden var i transit.

Sejlbåden befandt sig i dansk territorialfarvand mellem klokken 10.55 og 14.50, oplyser Forsvaret i mailen. Hvorfor man var så interesseret i at følge det, Forsvaret nu bekræfter er en civil russisk sejlbåd, er det endnu ikke lykkedes at få svar på. Den 15. september - samme dag som forløbet fandt sted - spurgte Tidende Forsvarskommandoen, hvortil vi fik følgende svar:

"Forsvarskommandoen følger skibstrafikken i og i nærheden af dansk farvand via den normale farvandsovervågning, men har derudover ingen kommentarer."

Tidende har mandag opfølgende spurgt, hvorfor Forsvarets patruljefartøj fulgte den russiske sejlbåd den pågældende dag, når der var tale om en civil sejlbåd, der ikke krænkede dansk territorialfarvand. Men Forsvaret har ikke yderligere at tilføje, oplyses det i en mail.

Var interesseret i sejlbåd

Tidende har tidligere beskrevet, hvordan Forsvarskommandoen med et af sine patruljefartøjer den 15. september fra omkring klokken 11.00 og de næste cirka fem timer fulgte den russiske sejlbåd tæt i farvandet sydvest for Bornholm.

Det skete samtidig med, at en amerikansk militærøvelse med standardmissilsystemet SM-6 blev annonceret og gik i gang på Bornholm. Militæranalytiker Anders Puck Nielsen kaldte forløbet 'usædvanligt', omend det er normalt, at Søværnet patruljerer og sejler med russiske skibe, som passerer igennem Danmark. Fokus har dog normalt været på krigsskibe, oplyste Anders Puck Nielsen.

Senioranalytiker Jacob Kaarsbo vurderede samtidig, at det lader til, at russerne har interesseret sig for den her missiløvelse, og at Søværnet har mistænkt, at der kunne være en sammenhæng.

– Når man kan se, at Forsvaret fortsætter i fem timer, er det nok næppe noget uskyldigt, udtalte han.

Efterforskning af sager

Samtidig kunne Tidende fortælle, at et antal af de sager om den russiske sejlbåd, avisen havde anmodet om aktindsigt i - billeder og videooptagelser af sejlbåden taget ombord på patruljefartøjet samt Forsvarskommandoens dokumenter om den - efterforskes og behandles ved en anden myndighed.

Det var også en af grundene til, at anmodningen om aktindsigt blev afvist.

Forsvarskommandoen oplyste efterfølgende, at den omtalte myndighed var Rigspolitiet. Fra Rigspolitiets side blev der dog meldt hus forbi, idet man oplyste, at efterforskninger 'stort set aldrig' ligger hos dem, men hos Politiets Efterretningstjeneste eller i en politikreds. Bornholms Politi har oplyst, at politikredsen ikke er i gang med en efterforskning relateret til sejlbåden. PET var mandag endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har 'af hensyn til operationssikkerheden' ikke haft mulighed for at kommentere sagen, har ministerens pressechef oplyst. I stedet sendte Forsvarsministeriet i sidste uge dette svar til redaktionen:

"De danske sikkerhedsmyndigheder holder løbende øje med situationen og tilpasser deres aktiviteter ud fra det aktuelle trusselsbillede. Forsvaret overvåger både dansk søterritorium og luftrum og afviser mulige krænkelser."

Forsvarskommandoens svar per mail, fredag den 3. november

"Forsvaret kan bekræfte, at det russiske sejlskib befandt sig i dansk territorialfarvand mellem kl. 10.55 og 14.50 den 15. september, hvorefter det fortsatte sin sejlads østover.

Som værende et civilt sejlskib krænkede det ikke dansk territorialfarvand under transitten."