Positivt overrasket politiker: 'Målet er et anlæg, som bornholmerne kan være stolte af'

Positivt overrasket politiker: 'Målet er et anlæg, som bornholmerne kan være stolte af'
Under discokuglen havde arkitekterne placeret en række modeller af bygningerne med forskellige bud på udsmykningen af facaderne. Omkring 60 interesserede tog del i workshoppen. Foto: Jakob Nørmark
NYHED | ABONNENT | 4. FEB 2023 • 05:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
4. FEB 2023 • 05:30

Arkitektforløb møder anerkendelse fra nogle af kommunalbestyrelsens mere kritiske stemmer.

 

Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer troppede op til torsdagens workshop om udformningen af Energiø Bornholms landanlæg. De forlod aftenarrangementet på højskolen med en fornemmelse af, at arkitekternes indsats kommer til at gøre en forskel.

– Jeg er faktisk positivt overrasket, siger Mikael Benzon (EL), der ved tidligere borgermøder har efterspurgt et større fokus på æstetikken og kritiseret Energinet for ikke at ville udskrive en decideret arkitektkonkurrence.

– Jeg er glad for den udveksling, der har været, og at man faktisk har lyttet til borgernes input, siger han om forløbet, som Arkitema står i spidsen for i samarbejde med to eksterne rådgivere.

Med tilfredshed har han noteret sig, at arkitekterne har fokuseret på, at bygningsmassen skal forholde sig til landskabet. Han hører til den kreds, som mener, at energikomplekset ikke behøver at blive gemt fuldstændig væk bag skove og jordvolde.

– Jeg synes, det kunne være spændende, hvis man kunne få et anlæg, som bornholmerne kan være stolte af – noget, man ikke behøver skjule for turisterne, siger Mikael Benzon.

Ud af de tre forslag, som Arkitema præsenterede, er han klart mest begejstret for "Sprækkedalen", der udnytter Risebækken og skaber en kile for publikum mellem de høje haller til højspændingsudstyr.

– Jeg kan godt lide den ærlige tanke om at vise bygningerne frem, og at man tager ejerskab til projektet. Jeg håber, at vi senere får et 3D-perspektiv at se, så man kan forholde sig til hele anlægget fra flere vinkler, siger Mikael Benzon.

Han er tilfreds med, at presset for at give ingeniørerne et modspil fra folk med æstetisk kundskab, ser ud til at have båret frugt.

– Jeg har virkelig savnet, at landskabsarkitekterne melder sig ind i kampen. Den forrige generation havde Storebælts- og Øresundsbroen, og de her anlæg kommer til at stå i landskabet i lige så lang tid, siger han.

Springer led over

Venstre har på det seneste markeret sig som et af de mere kritiske partier over for Bornholms fremtidige rolle som energiknudepunkt. Heidi Burgedahl (V) opfatter inddragelsen af arkitekterne som et plus og håber, at Energinet ender med at lytte til de bornholmske ønsker. Hun ser Energinets imødekommenhed over for idéen om at opdele området i to sektioner og anlægge en sti i midten som et positivt signal.

– Jeg synes, det er rart, at man gør sig umage – men jeg synes samtidig, at man springer nogle led over, siger Heidi Burgedahl om den lokalpolitiske proces.

Hun forklarer, at hun ikke føler, at kommunalbestyrelsen nogensinde har taget stilling til energiø-projektet. Kommunalbestyrelsen har ganske vist gennemført den første fase med indkaldelse af idéer og forslag, som i andre tilfælde har givet politikerne lejlighed til at skyde projekter ned inden den egentlige lokalplanproces, men debatten har indtil nu ikke været dybdegående nok, mener Burgedahl.

– Vi er lidt blevet kaldt ind til at give et carte blanche, siger Heidi Burgedahl, som vurderer, at den passive proces kan komme til at gentage sig med et power-to-X-anlæg.

– Vores skepsis består i, at vi mangler en dialog i kommunalbestyrelsen om, hvad Bornholm ønsker, og hvilken slags ø Bornholm skal være.

Netop dialogen om udsmykningen af landanlægget og indpasningen i landskabet er for venstre-politikeren et eksempel til efterfølgelse i byrådssalen.

– Det er den samme dialog, vi efterlyser om Bornholms fremtid, siger Heidi Burgedahl og fremhæver, at det bør være en landspolitisk prioritering at sikre, at naboerne til landanlægget bliver kompenseret bedre, end lovgivningen giver mulighed for i dag.