Nyt samarbejde vil hjælpe Østersøens marsvin

Nyt samarbejde vil hjælpe Østersøens marsvin
I Østersøen er bestanden af marsvin akut truet. Derfor er en række svenske myndigheder og institutioner gået sammen om en kampagne, der gør opmærksom på, hvordan man beskytter de små hvaler, når man færdes på vandet. Arkivfoto
NATUR | ØSTERSØEN | 20. JUL 2021 • 12:45
Henrik Nielsen
Journalist
NATUR | ØSTERSØEN
20. JUL 2021 • 12:45

Bestanden af marsvin i Østersøen er akut truet af menneskelige aktiviteter og har brug for beskyttelse, mener en række svenske myndigheder og institutioner. De er derfor gået sammen om kampagnen "Tänk på tumlarna", som på dansk bliver til "Tænk på marsvinene".

Bag kampagnen står blandt andet Kustbevakningen, Lunds Universitet og Naturhistoriska Riksmuseet, som har en række enkle råd, hvis man som bådejer og -fører vil bidrage til at beskytte bestanden af marsvin i Østersøen.

For det første kan man slukke ekkoloddet, hvis man ikke bruger det. Marsvin bruger lyd til at finde og fange fisk, til at navigere og til at kommunikere med hinanden. Signaler fra ekkolod risikerer at forstyrre marsvinene, så de får sværere ved at finde mad og holde kontakt til hinanden.

En anden god ting er at sænke farten, hvis man ser et marsvin. Omkring midsommer føder marsvinene deres unger, og de har ikke samme muligheder som de voksne for at svømme væk, når en båd sejler forbi.

Endelig kan man holde afstand til marsvinene, så man ikke stresser eller forstyrrer dem.

Etiske retningslinjer

Svenskerne er i øvrigt ikke alene med bekymringen for marsvinenes fremtid i Østersøen. I marts lancerede Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening et fælles forslag om at gøre 10 procent af havarealerne i Nordsøen, Østersøen og Skagerrak til totalt fredet område.

I forhold til de udpegede områder omkring Bornholm lagde man vægt på, at det kunne beskytte den kritisk truede bestand af østersømarsvin. I 2020 talte Miljøstyrelsen desuden om, at der var brug for et sæt etiske retningslinjer for, hvordan man opfører sig, både som udbyder af naturturisme og som fritidssejler og kajakroer, når man er ude at se på sæler, marsvin og delfiner.

Marsvinet er fredet og beskyttet gennem EU's habitatdirektiv. I Danmark er der udpeget 16 særlige beskyttelsesområder til marsvin, men ingen af dem ligger i Østersøen, hvor marsvinet ifølge Danmarks Naturfredningsforening har allermest brug for vores hjælp. Sidste år skrev foreningen på sin hjemmeside, at der ifølge den seneste optælling kun er omkring 500 marsvin tilbage i hele Østersøen, hvoraf knap 90 er fødedygtige hunner.