Morten Riis: Enhedslisten kan på ingen måde acceptere budgetforliget
Morten Riis på vej til Kommunalbestyrelsens budgetmøde på Hotel Griffen onsdag. Foto: Jens-Erik Larsen

BUDGET | BORNHOLM | GRATIS
2. SEP 2021 • 12:54
Torben Østergaard Møller
Journalist

Morten Riis: Enhedslisten kan på ingen måde acceptere budgetforliget

– Borgmester Thomas Thors har her til morgen præsenteret os og de andre partier for et budgetforslag, der på en række områder forringer vigtige velfærdsområder.

Der er også gode ting i budgettet,
for eksempel finansiering
af fire elbusser til bykørsel  

Det slår Enhedslistens Morten Riis fast i en skriftlig kommentar til budgetforliget mellem Socialdemokraterne og Venstre, som fortsætter:

– Alene på dagtilbudsområdet ville der i budgetforslaget blive skåret 7,5 stigende til 9 millioner kroner i driften – herunder tilbagerulles den opnormering af pædagogisk personale, der blev vedtaget ved de seneste budgetforhandlinger.

Daginstitutionen i Allinge skydes i yderligere to år på trods af, at samarbejdet med Bornholm Idræts- og Kulturcenter er sat på skinner, ligesom behovet for en udbygning af børnehaven Trilobitten i Aakirkeby kun imødekommes med en pavillon.

– Dagbehandlings- og skoletilbuddet, DASK, udfases over en to-årig periode – uden plan for, hvordan de berørte børn, nogle af vores allermest sårbare fremover skal gribes? Finansieringen af to-lærerordningen i folkeskolen bortfalder, ligesom den madskole på Paradisbakkeskolen i Nexø, der er brugt et to-cifret millionbeløb på at etablere, ikke tages fuldt i brug til formålet.

Også gode ting

– Inden for Psykiatri og Handicap trækkes der cirka otte millioner kroner ud af området årligt, og der fjernes også en del indsatser, blandt andet skæres i medarbejderstaben i hjemmeplejens natteam, plejehjemmet Toftegården renoveres kun nødtørftigt. Rekruttering af ny arbejdskraft til ældreområdet beskæres, ligesom der fjernes midler fra integrationsindsatsen.

– Der er også gode ting i budgettet, for eksempel finansiering af fire elbusser til bykørsel i Rønne, et elbiludbud på 77 køretøjer, prioritering af strategiarbejdet omkring klimaindsatserne. Og hvad er så årsagen til alle disse prioriteringer? Jo, Socialdemokraterne og Venstre er stålsatte på at finansiere Snorrebakkebyggeriet, og samlet set bliver der trukket cirka 260 millioner kroner af kassebeholdningen over de fire budgetår.

– Alt i alt, nedskæringer for at realisere et stort rådhusbyggeri, som tilmed bringer kommunes kassebeholdning på kant med den vedtagne sikkerhedsmargin på 75 millioner kroner. Et budget Enhedslisten på ingen måde kan acceptere, slutter Morten Riis.

 Flere nyheder