Han træder ud af bestyrelse – er uenig i strategien

Han træder ud af bestyrelse – er uenig i strategien
Esben Ørberg har sagt farvel til TV2 Bornholms bestyrelse i utide. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen
NYHED | BORNHOLM | ABONNENT | 25. NOV 2021 • 11:34
Holger Larsen
Journalist
NYHED | BORNHOLM | ABONNENT
25. NOV 2021 • 11:34

Esben Ørberg bekræfter, at han er udtrådt af den lokale tv-stations bestyrelse.


Esben Ørberg bekræfter torsdag et forlydende om, at han onsdag er udtrådt af TV2 Bornholms bestyrelse i forbindelse med et bestyrelsesmøde.

– Men jeg har ikke brug for nogen offentlighed eller at skandalisere noget, siger Esben Ørberg, rønnebo, journalist og redaktør for Foreningen Norden.

Esben Ørberg er aktiv i foreningslivet – blandt andet som næstformand i Bornholmske Borgerforeningers Bestyrelse (BBS), som han blev valgt til at repræsentere i TV2 Bornholms repræsentantskab, hvorfra tv-stationens bestyrelse vælges.

– Jeg har begrundet min udtræden i en længere redegørelse internt til bestyrelsen. Hvis nogen fra for eksempel repræsentantskabet skulle finde på at spørge til min udtræden, har jeg foreslået formanden, at svaret kan være: "Esben Ørberg begrunder sin udtræden med uenighed om strategien for TV2 Bornholm og med deraf manglende indflydelse på stationens udvikling", siger Esben Ørberg.

Hvad ligger der konkret i den formulering – hvad er det, der får dig til at træde ud af bestyrelsen?

– Jeg har ikke kunnet vinde gehør for mine synspunkter. Jeg har tavshedspligt i forhold til bestyrelsen, og jeg har ikke noget ønske om at lave rav i den. Det er rigtigt, at jeg har forladt bestyrelsen i utide. Jeg smækker måske lidt med døren. Men det har ikke været min intention, at der skulle være nogen offentlighed om det, siger Esben Ørberg.

Hvad handler det om, når du siger, at du ikke er enig i stationens strategi?

– Jeg forstår godt, at du spørger, men jeg vil ikke sige mere om det, siger Esben Ørberg.

Ingen kommentarer

Bornholms Tidende har forelagt sagen for formanden for TV2 Bornholms bestyrelse, Klaus Vesløv:

– Jeg har ikke nogen kommentarer til det. Det er en beslutning, Esben har truffet, siger Klaus Vesløv, der tilføjer, at han gerne vil takke Esben Ørberg for hans indsats i bestyrelsen.

Bestyrelsen for TV2 Bornholm består af syv personer. De seks vælges af repræsentantskabet. Ét medlem vælges af det ansatte personale. Det er bestyrelsens ansvar at holde øje med, at den daglige drift foregår på en ansvarlig måde – både økonomisk og juridisk. Bestyrelsen mødes mindst seks gange om året. Én gang om året mødes man for at lægge langsigtede strategier.

Bestyrelsen ansætter og afskediger stationens direktør.

Rammerne for TV2 Bornholms drift er politisk fastsat og forvaltes af Kulturministeriet.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag: Højt prisniveau fra dagens begyndelse. Allerede kl. 08 overhaler Det Frie Valg (variabel timepris) Det Enkle Valg (fast kvartalspris). Over døgnet er dog der ikke forskel på de to produkter. Brug strømmen efter kl. 21, hvor vi kommer under 3 kr./kWh alt inkl. Opdateret 00.14. Næste opdatering kl. 13.20.

Bornholms energi og forsyning