Disse 58 var til reception hos dronningen

Disse 58 var til reception hos dronningen
Kongeskibet Dannebrog anløb Rønne Havn mandag formiddag og ligger fortsat ved Honnørkajen, da dronning Margrethe også tirsdag opholder sig på Bornholm, hvor hun har private besøg på sit program. Foto: Jakob Nørmark
NYHED | 6. JUN 2023 • 10:00
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED
6. JUN 2023 • 10:00

Borgmesteren, hospitalsdirektøren og statsskovrideren var blandt gæsterne til mandagens receptionen på kongeskibet, hvor dronningen især mødte gæster, der bærer uniform i deres virke på Bornholm.

 

58 gæster var mandag aften til reception på Kongeskibet Dannebrog i selskab med dronning Margrethe. Specielt den uniformerede del af Bornholm var inviteret, ligesom regionskommunen og Bornholms Hospital blev repræsenteret af flere personer

Kongehuset har offentliggjort gæstelisten, som kan ses her i alfabetisk orden:

 

Kontorchef i Forsvarsministeriet Asger Asif Parbst Amin

Leder af stabselementet ved Garnisonen på Bornholm, chefsergent Henning Andersen

Chef for Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge, brigadechef Henrik Andersen

Major i Det bornholmske hjemmeværn Jonas Vøg Andersen

Orlogskaptajn i Det bornholmske hjemmeværn Kristian Bendtzen

Kunstner Katrine Ejby Bidstrup

Sektionschef i Beredskabsstyrelsen Bornholm Michael Bjørn

Beredskabschef i Bornholms Regionskommune Louise Lyng Bojesen

Seniorsergent i Det bornholmske hjemmeværn Mikkel Borgen-Markussen

Driftsleder ved Radarhoved Bornholm Morten Hjorth Carlsen

Menig ved Det Bornholmske Hjemmeværn Christian Iné Cederqvist

Kontorchef i Forsvarsministeriets departement Christine Engel Christensen

Vicepolitiinspektør i Bornholms Politi Hans-Henrik Dam

Sektionsleder i Beredskabsstyrelsen Bornholm Robert Kjær Dam

Bådmand i Søværnets Kystredningstjenesten/Rønne Redningsstation Henning Finne

Statsskovrider Søren Friese

Politidirektør i Bornholms Politi Martin Preisz Gravesen

Korpsmester i Beredskabsstyrelsen Bornholm Emil Gørløv

Chef for Efterretningssektionen ved Opklaringsbataljonen, major Ivan Hansen

Chef for Radarhoved Bornholm, major Max Ellegaard Hansen

Hospitalsdirektør på Bornholms Hospital Annemarie Hvidberg Hellebek

Chef for 2 Opklaringseskadron ved Opklaringsbataljonen, kaptajn Jens Christian Pelle Holm

Driftsområde Bornholm under Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse Michael Jakobsen

Stationsleder i Søværnets Kystredningstjenesten/Rønne Redningsstation Henrik Chr. Hammer Jensen

Leder af Beredskab i Bornholms Regionskommune Klaus Rønne Jensen

Kaptajn i Det bornholmske hjemmeværn Jens Peter Koefoed

Chefsygeplejerske på Bornholms Hospital, Anæstesiologisk Afdeling og Medicinsk Afdeling Anette Kragh

Chef for Uddannelseseskadronen ved Opklaringsbataljonen, kaptajn Lars Bendix Marker Kragh

Vicedirektør i Beredskabsstyrelsen, chef for Operationsstaben, brigadechef Peter Riisberg Kragh

Administrationschef på Bornholms Politi Lisbeth Hallengren Kristensen

Sergent ved Det Bornholmske Hjemmeværn Thomas Guldbrantsen Larsen

Major i Det bornholmske hjemmeværn Lars Lilholm

Terrænbefalingsmand på Skydeterræn Jesper Bergmann Lindqvist

Direktør i Bornholms Regionskommune Lillian Rasch Madsen

Cheflæge på Bornholms Hospital, Anæstesiologisk Afdeling og Kirurgisk Afdeling Anja Ulrike Mitchell

Chefanklager i Bornholms Politi Marina Moltke-Leth

Centerchef i Bornholms Regionskommune Claus Munk

Sektionschef for Ledelsessekretariatet ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød Helle Hausgaard Noppenau Mølgaard

Assisterende værkstedsleder i Radarhoved Bornholm Damir Paco

Chef for Opklaringsbataljonen, oberstløjtnant Uffe Geckler Pedersen

Bådfører i Søværnets Kystredningstjenesten/Rønne Redningsstation Sten-Erik Rasmussen

Sektionsleder i Beredskabsstyrelsen Bornholm Thomas Rasmussen

Direktør for Beredskabsstyrelsen, kommandørinde Laila Reenberg

Region Hovedstadens Akutberedskab, vicedirektør Thomas Reimann

Retspræsident ved Retten på Bornholm Henrik Engell Rhod

Chefpolitiinspektør i Bornholms Politi Dannie Wisti Ivanow Rise

Vicepolitiinspektør i Bornholms Politi Henrik Hagen Juul Schou

Oberstløjtnant ved Det bornholmske hjemmeværn Ulrik Skytte

Sektionschef i Beredskabsstyrelsen Bornholm Allan Stenbye

Kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune Sine Sunesen

Seniorsergent i Minørtjenesten Flemming Søtherp

Borgmester i Bornholms Regionskommune Jacob Trøst

Enhedsleder for Bornholm Arrest Henrik Wieth Ulse

Værkstedsleder i Radarhoved Bornholm Steffen Vesth

Sygeplejerske og næstformand i VirksomhedsMED på Bornholms Hospital, Akutmodtagelsen Christina Bej Vilhelmsen

Fg. Stabschef for Opklaringsbataljonen, major John Walther

Administrationsleder i Beredskabsstyrelsen Bornholm Annika Westh-Hansen

Vicedirektør på Bornholms Hospital Morten Østergaard

 

Majestæten ankom mandag i anledning af Beredskabsstyrelsens faneindvielse. Tirsdag opholder hun sig stadig på Bornholm i privat regi, inden Dannebrog onsdag sejles til Ertholmene, hvor alle beboere inviteres om bord.