Debat om Bornholms enorme energiprojekt foregår i nyudsmykket historisk bygning

Debat om Bornholms enorme energiprojekt foregår i nyudsmykket historisk bygning
Spejlene, der hænger fra loftet, skal imitere møllevinger. De er forsynet med tekst på engelsk og dansk. Forrest har Bob Dylan vakt inspiration. Under spejlene står fem informationspulte, som gæsterne selv kan betjene. Foto: Jakob Nørmark
NYHED | ABONNENT | 19. MAJ 2023 • 19:10
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
19. MAJ 2023 • 19:10

På tirsdag kan man som deltager i "Hvor drømmer vi os hen"-debatsalonen om energiøen samtidig opleve den flotte, nyåbnede udstilling i Elværket.

På tirsdag er alle interesserede inviteret til en debat om fremtidens Bornholm og den grønne energi.

Debatsalonen er et led i initiativet "Hvor drømmer vi os hen?", som Tidende deltager i, og arrangementet vil være det andet i rækken.

I de seneste uger har Tidende på debatsiderne lagt spalteplads til mange indlæg om det enorme energiprojekt. Mange skribenter har belyst energiøen fra forskellige perspektiver, og tirsdag eftermiddag i Elværket trækkes debatten fra papiret og ud i den fysiske verden. Det sker fra klokken 16-30-18 i en bygning, hvor der forhåbentlig bliver højt til loftet i mere end blot bogstavelig forstand, nemlig på det gamle elværk i Lille Madsegade i Rønne. Det fredede elværk huser det EU-støttede projektcenter Baltic Energy Island, der beskæftiger sig med teknologi, innovation og erhvervsudvikling.

Baltic Energy Island, der oprindeligt gik under navnet "Nationalt Center for Grøn Energi, har netop været igennem en stor uge med en velbesøgt energikonference og åbningen af en ambitiøs, interaktiv udstilling, som der er lagt mange kræfter i.

Som nogle af de første får deltagerne ved debatsalonen chancen for at opleve det udsmykkede rum og skærmene, der formidler historien om energiøer med fokus på både teknologien, den grønne omstilling og det konkrete projekt med havvindmøller sydvest for Bornholm og en omfattende transformatorstation på land. Energiøen kobles i fortællingen på skærmen sammen med den bornholmske erhvervshistorie med pointen om, at de forhåndenværende ressourcer er blevet udnyttet i århundreder, først med fiskeriet, og efter at granit, kul og andet er høstet fra jorden, er det nu blevet vindens tur.

Afhængighed

På et letfoldet lærred foran bagvæggen kan man fremvise en tre minutter lang, patosfyldt video om energiøen.

– Vi er afhængige... lyder det fra starten gentagne gange i videoen om vores energibehov, der som bekendt fremover skal dækkes af andre kilder end den sorte slags, som har bidraget til drivhuseffekt og global opvarmning.

Udstillingen er i høj grad målrettet et publikum med en faglig interesse for projektet. Blandt andre Energinet og Danmarks Tekniske Universitet har bidraget med information, som er kogt ned til tekster og illustrationer, der egner sig til en interaktiv udstilling, fortæller arkitekt Mads Bay Møller. Han er en af de medarbejdere fra partnerskabet, som arbejder på at indfri drømmen om at gennemrenovere den fredede bygning, der fungerede som elværk fra 1912 og frem til 1950'erne. Forhåbningen er, at en renovering kan igangsættes inden for et par år, men det kræver, at fonde finder det interessant at bidrage til projektet, som formodes at koste i omegnen af 70 millioner kroner.

Version 1 ud af 3

Udstilingen i den bagerste del af Elværket skal flyttes, når renoveringen kan begynde, og derfor omtaler Macs Bay Møller den som "udstilling 1.0". Version 3.0 er en permanent udstilling, der skal etableres i den forreste og originale del af hallen, som den velansete arkitekt Anton Rosen tegnede.

– Så kan man spørge, hvad er version 2.0?, siger Mads Bay Møller, da han introducerer planerne for Tidende.

Energiøudstillingen skal placeres et andet sted under renoveringen. Hvor henne er endnu uvist, men en potentiel kandidat kunne være museumsbygningen, der rømmes, når Bornholms Museum skal flyttes til Helligdommen.

– Derfor har det også været en forudsætning, at udstillingen skal være flytbar, forklarer Mads Bay Møller.

Den flotte udstilling vil kun være åben ved lejligheder, da hverken lokalplanen eller brandmyndighederne tillader en permanent udstilling. Hvert arrangement kræver, at Baltic Energy Island indhenter en tilladelse, og debatsalonen på tirsdag bliver således den anden i rækken. 1. juni planlægger Baltic Energy Island at lave et åbent arrangement, og ellers er det tanken, at udstillingen vil være til rådighed for dem, som har en interesse i at gøre andre klogere på energiøer. Mads Bay Møller forventer, at partnerne, som har støttet etableringen af udstillingen, vil gøre flittigt brug af muligheden.

HVOR DRØMMER VI OS HEN

Tidende er gået sammen med Baltisk Bro, LAG-Bornholm, CRT og De Bornholmske Borgerforeningers Samvirke om at afvikle en række temadebatter, som over det næste års tid vil blive bragt i spalterne med holdninger, meninger og ikke mindst drømme om Bornholms udfordringer og muligheder.

Ambitionen er hver måned at starte en ny længerevarende debat af et emne, og hvert forløb afrundes med en debatsalon. Siden 17. april har temaet været energiøen, og på tirsdag den 23. maj er der debatsalon på Elværket i Rønne fra klokken 16.30-18. DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 27-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Tirsdag: Det variable timepris-produkt er denne tirsdag i gennemsnit 17% billigere end det kvartalsfastsatte produkt. Tørretumblertesten afslører, at du sparer yderligere 4,41 kr. ved at tørre dit tøj kl. 23 i stedet for kl. 18. Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning