51 rønneboer får julelegat

NOTITS | RØNNE | 30. NOV 2022 • 18:37
Jesper Gynther
Journalist
NOTITS | RØNNE
30. NOV 2022 • 18:37

Brdr. E., S. og A. Larsens Legat har uddelt julelegater til 51 borgere i Rønne. 

Ved indgangen til julemåneden har Brdr. E., S. og A. Larsens Legat uddelt et samlet beløb på 254.000 kroner til 51 modtagere i Rønne.

Størstedelen af modtagerne er enlige folke- og førtidspensionister samt handicappede. Enkelte enlige mødre eller fædre har også modtaget en legatportion. 

Det fremgår af en pressemeddelelse fra legatets bestyrelsesformand, Henrik Engell Rhod.

Legatstifteren har fastsat som ufravigeligt krav, at julelegatmodtagere i mindst fem år og aktuelt har bopæl i Rønne (Rønne og Knudsker sogne).

Antallet af ansøgninger om julelegat er over tid faldet fra 110 ansøgninger i 2013 til 66 ansøgninger i år, hvilket er tre færre end i 2021.

Legatet har i 2022 også imødekommet en række ansøgninger til projekter, der angår en bred vifte af kultur- og idrætslivet i Rønne og på Bornholm i øvrigt, herunder projekter, der tilgodeser udsatte grupper, såsom børn og ældre.

På legatets hjemmeside www.larsenslegat.dk nævnes eksempler på projekter, som legatet i løbet af 2022 har meddelt tilsagn om støtte.