21 unge på efterskolecamp

NOTITS | 10. MAR 2023 • 19:00
Holger Larsen
Journalist
NOTITS
10. MAR 2023 • 19:00

21 unge ovrefra kommer til camp på Bornholms Efterskole i Blykobbe Plantage i weekenden 11.-12. marts.

– De unge skal opleve de spændende aktiviteter, som de vil møde på Bornholms Efterskole, siger skolens forstander Claus Larsen-Jensen i en pressemeddelelse.

– Camps er for Bornholms Efterskole en mulighed for at trække elever til. Vi kan på grund af den geografiske placering ikke deltage hensigtsmæssigt i de arrangementer, efterskoler landet over har på hverdagsaftener. Derfor denne aktivitet for interesserede unge, fortsætter forstanderen.

Efterskolen har allerede haft en camp i 2023 med deltagelse af 17 unge.