Tunnelforeningen overlever: De var nok til en ny bestyrelse

Tunnelforeningen overlever: De var nok til en ny bestyrelse
Anne Margrethe Roesen tager en tørn til i tunnelforeningen. Arkivfoto: Allan Rieck
NYHED | 25. JAN 2024 • 22:30
Holger Larsen
Journalist
NYHED
25. JAN 2024 • 22:30

Lobbyarbejde for at få en forundersøgelse står på programmet.

Foreningen Bornholmtunnel er fortsat i live.

Der var ellers lagt op til, at foreningen ville nedlægge sig selv, da der var indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling torsdag aften på Rønne Bibliotek. Baggrunden var udsigten til, at kun et medlem af bestyrelsen ønskede at fortsætte. Nemlig Peter Hansen.

Kun en håndfuld af foreningens cirka 100 medlemmer mødte op på generalforsamlingen. Men blandt dem var Torsten Sletskov og Peter Harteg, der var med til at stifte foreningen i 2006 med det mål at arbejde for at få etableret en fast forbindelse mellem Bornholm og Skåne.

– De syntes, at det ville være ærgerligt at nedlægge foreningen, og derfor ville de gerne indtræde i bestyrelsen, siger Anne Margrethe Roesen, nu tidligere formand for foreningen.

Hun ville selv udtræde, men indvilligede i at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem – og på den måde var man pludselig fire, som man minimum skal være i bestyrelsen efter vedtægterne.

Peter Hansen blev valgt som formand, Torsten Sletskov er næstformand og Peter Harteg kasserer.

– Vi må se, hvordan vi for mindst mulige ressourcer kan få mest mulig indflydelse. Vi vil udføre lobbyarbejde og arbejde hen imod, at der kan blive foretaget en forundersøgelse af et tunnelprojekt, siger Anne Margrethe Roesen.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 20-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Tirsdag eftermiddag og onsdag morgen: Mellem kl. 00 og 06 får du el til lave priser: 1,80 kr./kWh alt inkl. er mere end halv pris i forhold til kogespidsen (kl. 17-21), hvor gennemsnittet for de fire timer ligger og rumler på 3,96 kr./kWh. Opdateret kl. 13.14. Næste opdatering kl. 00.14.

Bornholms energi og forsyning