Delvist parkeringsforbud på vej til p-pladser

Delvist parkeringsforbud på vej til p-pladser
Kommunen overvejer at indføre natligt parkeringsforbud på to parkeringspladser, fordi naboer er generet af overnattende autocampere. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 28. FEB 2023 • 05:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
28. FEB 2023 • 05:30

Kommunen overvejer at indføre forbud mod natparkering på to parkeringspladser, fordi naboer er generet af overnattende autocampere.


Når politikerne i natur-, miljø- og planudvalget sætter sig sammen onsdag eftermiddag, skal de blandt andet tage stilling til, om der skal indføres delvist parkeringsforbud på to kommunale parkeringspladser.

Det drejer sig om pladser i Svaneke og Allinge, hvor borgere er generet af overnattende autocampere. Det fremgår af udvalgets dagsorden.

Situationen på de to parkeringspladser er en del af en større sag om vilkårene for autocampere på Bornholm og deres mulighed for at parkere og overnatte andre steder end på campingpladser. Udgangspunktet er, at autocampere i Færdselslovens øjne er at betragte som personbiler og derved må færdes på offentlige veje og -parkeringspladser på lige fod med andre personbiler.

I kommunen bliver man jævnligt kontaktet af borgere, der føler sig generet af de mange autocampere, der parkerer tæt ved deres boliger. Det gælder især borgere, som bor ud til henholdsvis Kjærenæsgrunden i Allinge og til et parkeringsareal ved Skovgade i Svaneke. Borgerne ønsker derfor, at kommunen opsætter forbudstavle mod autocampere samt forbudstavle med camping forbudt, idet de opfatter autocampisternes aktiviteter som camping.

Forbud om natten

Lovgivningen skelner mellem det at campere og det at raste, altså at hvile sig. Campering må alene ske på campingpladser, mens det er tilladt at raste på parkerings- og rastepladser.

Der er ikke nogen entydig definition på forskellen mellem de to ting. Grundlæggende er det dog ikke køretøjet, men formålet med opholdet og adfærden på pladsen, der afgør, om der bliver rastet eller parkeret.

Da autocampere under 3.500 kilogram er personbiler i lovens øjne, er det ikke muligt at regulere autocampere ved forbudstavler. Man kan dog begrænse deres – og andre personbilers – muligheder med parkeringsbåse og tidsbegrænsning. Og det er den vej, kommunen planlægger at gå i Allinge og Svaneke.

I Skovgade i Svaneke er der allerede indført fire timers tidsbegrænsning som følge af generne fra autocamperne. Det er der ikke ved Kjærenæsgrunden i Allinge. En mulighed kunne være at indføre den samme tidsbegrænsning som i Svaneke. En anden løsning kunne være at indføre parkering forbudt mellem klokken 23 og 6, og det er den model, den kommunale administration anbefaler – både i Allinge og Svaneke. Små båse med plads til en almindelig personbil, men ikke til en autocamper, er ikke en mulighed de to steder, da begge parkeringspladser er belagt med grus.

Udover parkeringspladserne i Allinge og Svaneke skal natur-, miljø- og planudvalget også tage stilling til forholdene for autocampere på de kommunale havne, offentlige arealer og i åbent land.

 

Definition på at campere og raste:

Campere: Et område indtages for en periode med et andet formål end blot at raste – for eksempel ved at slå lejr, have opslåede fortelte eller gøre lignende større indrettelser på parkeringsarealet (for eksempel anlægge gulv). Disse aktiviteter kan alene ske på en campingplads.

Raste: Parkering sker for at hvile sig – for eksempel hvis man sover, slapper af eller indtager mad med henblik på at kunne fortsætte sin kørsel forsvarligt. Det anses også for at raste, når der stilles et campingbord, stole og en grill op i forbindelse med et måltid under hvileperioden. At udrulle en markise omfatter ikke at "indtage et område". At overnatte i sin autocamper betragtes som at raste – ligesom man også gerne må overnatte i sin personbil. Der findes ikke nogen definition på. hvor langt et rastehvil må være.

Kilde: Natur-, miljø- og planudvalgets dagsorden