Lindén efter kritik af praksisklinik: Det handler ikke om lægernes tarv, men patienternes

Lindén efter kritik af praksisklinik: Det handler ikke om lægernes tarv, men patienternes
– Der skal to til en tango, siger Leila Lindén om samarbejdsrelationen. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 9. SEP 2023 • 05:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
9. SEP 2023 • 05:30

Regionsrådsmedlem Leila Lindén er glad for, at der er fundet en løsning på ’fadæsen fra 2021’, som med kort varsel betød, at hundredvis af bornholmere fik langt til lægen.

De bornholmske praktiserende lægers utilfredshed med udvidelsen og den fireårige forlængelse af praksisklinikken deler Leila Lindén (S) ikke. Regionsrådsmedlemmet vender derimod det kritiske blik mod lægernes synspunkter om forløbet, der blandt andet har betydet, at 1.600 patienter i 2021 blev flyttet fra praksisklinikken på hospitalet i Rønne til Allinge Lægehus.

– Der skal to til en tango, siger Leila Lindén om samarbejdsrelationen.

Hun støtter fuldt ud beslutningen om at tilføre en ekstra lægekapacitet praksisklinikken, der snart vil kunne tage imod rønneboer, som i dag skal køre til Allinge eller andre byer for at komme til konsultation. Sammen med Carsten Scheibye (V), det andet bornholmske medlem af regionsrådet, har hun kæmpet for at sikre bedre lægedækning i Rønne. Det blev derfor indskrevet som krav i det seneste udbud, at lægerne, der modtog kapaciteten, skulle oprette praksis i Rønne.

– Carsten og jeg har rejst det som spørgsmål i regionen, efter at vi havde haft den ene ulykkelige pårørende til patienter, som var blevet flyttet til Allinge, i telefonen efter den anden, fortæller hun.

Rikke Hjorth Westh, forpersonen for de praktiserende læger på Bornholm og medejer af Allinge Lægehus, mener, at regionen burde have udnyttet et tilbud fra de lokale læger om at tage imod 80 ekstra patienter per læge. På den måde kunne praksisklinikken være afviklet i stedet for at blive udvidet.

Regionspolitikerne i Region Hovedstaden afviste forslaget, som Leila Lindén synes, var meget problematisk.

– Hvis alle læger tog 80 patienter, ville det betyde, at 240 patienter skulle køre til Nexø, og 240 skulle til Aakirkeby. Det er i hvert fald ikke med tanke på patienternes tarv, men lægernes tarv – og det vil altid være patienterne, det handler om for mig.

Påstand om penge

Leila Lindén har tidligere hørt tale om, at det var for at forhindre indtoget af kæden Alles Lægehus på Bornholm, at Allinge Lægehus søgte om at overtage to ledige kapaciteter, der tidligere lå i Rønne-området. Men det er første gang, hun hører Rikke Hjorth Westh bekræfte sammenhængen. Leila Lindén tvivler på, at der ikke var økonomiske motiver bag manøvren, som førte til, at Alles Lægehus, der driver lægepraksis i Helsinge, Brøndby og adskillige andre steder i Region Hovedstaden, blev væk fra Bornholm.

– Alles Lægehus ville jo have givet konkurrence til de eksisterende læger. Så jeg synes, det er lidt flot at sige, at det ikke handler om penge. Enhver konsultation giver jo en betaling, og der er aftalt penge for alle ydelser, siger Leila Lindén.

Har du ingen principielle problemer med, at regionen driver en praksisklinik?

– Nej, min hovedpointe er, at mennesker omkring Rønne skal kunne have læge i Rønne. For mig er en praktiserende læge en praktiserende læge, uanset om lægen er fra en almindelig praksis, praksisklinikken eller Alles lægehus, siger Leila Lindén.

Hun peger på, at lægerne i andre henseender lægger vægt på, at der skal tages særligt hensyn til patienterne. Et eksempel er, at bornholmerne er ældre og har flere kroniske lidelser, hvorfor lægerne foretrækker at have tilknyttet færre patienter per læge end andre steder i landet. Derfor undrer det Leila Lindén, at de praktiserende læger ikke støtter løsningen med praksisklinikken, der begrænser bornholmernes transporttid.

– Mennesker skal ikke køre rundt på hele øen for at komme til læge. Efter fadæsen i 2021 fik vi tilføjet som krav, at de næste læger skal etablere sig i Rønne. Det er ikke ligegyldigt, hvor på øen patienter får læge.

Socialdemokraten har ikke tidligere hørt om de tre lægers ønske om at overtage praksisklinikken, da den blev genudbudt i 2022. Hun glæder sig over, at de slog sig ned i Rønne sammen med læge Kathri Hansen, selvom de ikke bød på at overtage hospitalets klinik.

– Jeg ville gerne have tre læger i Rønne, og det har vi fået, siger Leila Lindén.