Hospitalet får lægeeksperter fra København

NYHED | ABONNENT | 2. NOV 2023 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
2. NOV 2023 • 15:30

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forpligter sig med en ny aftale til at bidrage til den lægefaglige bemanding på Bornholms Hospital.

I foråret kom det frem, at et partnerskab mellem Bornholms Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital skal sikre patienter her på øen lighed i behandling, kvalitet og nærhed. Nu ligger der en aftaletekst sort på hvidt.

Siden Region Hovedstaden blev dannet i 2007 har hospitalet i Rønne været udfordret på bemandingen. Hidtil har det blandt andet håndteret udfordringerne på lægeområdet gennem deltidsstillinger og tilbud om individuelt tilpassede vagtplaner. Det seneste år er det dog blevet tiltagende vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med læger og andre specialiserede funktioner. Dermed er det usikkert, om bornholmske patienter vil kunne få behandling lokalt af samme høje kvalitet som patienter i resten af regionen. Det skal partnerskabet rette op på. Formålet er nemlig især at sikre den lægefaglige kompetence og bemanding på Bornholms Hospital.

"Der er et stort potentiale på Bornholms Hospital, som kan udfoldes sammen med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital", står der i aftaleteksten.

Sundhed for pengene

Mere konkret fremgår det, at mest mulig behandling skal foregå på Bornholm for at tilbyde lokal behandling tæt på borgernes bopæl. Det kan for eksempel være ved fortsat at udvikle og understøtte virtuelle konsultationer og anvendelse af teleambulatorium.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forpligter sig til at bidrage til den lægefaglige bemanding på Bornholms Hospital, så hospitalet kan opretholde stabil lægefaglig bemanding. Det københavnske hospital forpligter sig desuden til at bidrage til udviklingen på det bornholmske hospital. Det gælder blandt andet uddannelsesområdet, kompetenceudvikling, kvalitet i behandlingen og vagtplanlægning. Udviklingssamarbejde kan også etableres på andre områder end det lægefaglige.

Samarbejdet om bemanding og udvikling udmøntes gennem konkrete aftaler, hvis indhold afhænger af behovet på Bornholm. I forhold til uddannelse har de to hospitaler et fælles ansvar for tilrettelæggelsen og kvaliteten. Det hele skal koste så få penge som muligt, så samarbejdet både sikrer øget kvalitet og understøtter mest mulig sundhed for pengene.

Det strategiske ansvar for udviklingen, samarbejdet og patientforløbene ligger hos direktionen på Bornholms Hospital.

Vilkår for medarbejdere

Af aftaleteksten fremgår det, at aftalen træder i kraft 1. januar 2024. Der står også, at parterne ønsker at udvikle samarbejdet løbende indenfor en ansvarlig økonomisk ramme.

På sigt kan det udvides til en bred vifte af kliniske og diagnostiske områder. Derudover kan det omfatte samarbejde på stabsniveau i forhold til strategiske, organisatoriske eller øvrige administrative områder.

Medarbejderne i de lokale medarbejderudvalg har været inddraget i udarbejdelsen af partnerskabsaftalen, hvis endelige form er blevet præsenteret for hospitalernes egne og regionens øverste medarbejderudvalg. Forslag og bidrag fra de møder tages med videre i processen, og medarbejderne vil løbende blive orienteret og inddraget i det videre arbejde. Relevante faglige organisationer er også blevet orienteret løbende, og der indledes forhandlinger om vilkår for de medarbejdere på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som indgår i bidraget til Bornholms Hospital, fremgår det.

Partnerskabsaftalen er godkendt af koncerndirektionen og indgået mellem de to hospitaler.