Halvanden dag hver måned: Sygefraværet i kommunen steg markant sidste år

NYHED | ABONNENT | 5. SEP 2023 • 05:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
5. SEP 2023 • 05:30

Bornholms Regionskommune har nu landets fjerdehøjeste sygefravær. Sosu-medarbejderne havde i 2022 over 25 sygedage i gennemsnit. Jacob Trøst mener, at kommunens ledelse først og fremmest skal have fokus på, at de ansatte trives i deres job.

I 2021 havde de bornholmske ansatte landets 13.-højeste sygefravær i en sammenligning på tværs af alle 98 kommuner. På den tilsvarende liste over sygefraværet fra 2022 og den første tredjedel af 2023 ligger Bornholms Regionskommune fjerdehøjest.

Sidste år blev der registreret 18,0 sygedage (fraværsdagsværk) per fuldtidsansat, hvilket er 2,1 dage mere end landsgennemsnittet. Det viser Tidendes beregninger, som er foretaget ud fra nye tal, som Kommunernes og Regionernes Løndatakontor har offentliggjort. I samme periode er antallet af fuldtidsansatte steget med 104 årsværk.

Den store stigning fra 2021 til 2022 hænger delvist sammen med coronapandemiens kulmination i starten af '22, som øgede fraværet i hele landet.

Løber stærkt

En gennemgang af faggrupperne viser, at problemet med sygefravær er stort i ældreplejen. Social- og sundhedspersonalet på Bornholm havde sidste år 25,5 fraværsdagsværk. Det var 4,4 sygedage mere end landsgennemsnittet for sosu-personale.

Det er også denne del af kommunen, borgmester Jacob Trøst selv fremhæver, når han skal forholde sig til sygefraværet.

Er du opmærksom på det høje niveau?

– Ja. Min holdning til sygefravær er, at vores vigtigste opgave er at sikre, at medarbejderne trives og har gode arbejdsforhold. Det giver bedre trivsel, og så får de et mindre sygefravær, sige borgmesteren.

Har du noget bud på, hvorfor fraværstallene ser ud, som de gør?

– Jeg tror, der er mange faktorer. For eksempel løber vores medarbejdere i ældreplejen stærkt, og mange steder er de for få. Det vil sige, at de heller ikke altid kan regne med faste arbejdstider, og de bliver kaldt på ekstravagter. Når de er på arbejde, skal de løbe stærkere. Vi skal være med til at sikre, at de har faste arbejdstider og ordentlige arbejdsforhold, og at de får anerkendelse for deres indsats.

Har I fokus på, at sygefraværstallet ligger højt, når man sammenligner med andre kommuner?

– Det har vi, og vores ledelse har et stort fokus på det. For det betyder meget for planlægnignen og budgetterne, at vi har et højt sygefravær. Alle er jo interesseret i, at vi har medarbejdere, der trives. Det er svært, når vi både mangler arbejdskraft og penge i budgettet. Så det er en svær opgave, men vi har fokus på det, siger Jacob Trøst.

Også socialrådgivere (18,8 fraværsdagsværk), dagplejere (23,5) og pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter (21,5) havde på Bornholm mindst tre sygedage mere end samme personalekategori i resten af landet.

Der er gode grunde til, at Bornholm ligger relativt højt på en liste over sygefravær. På grund af borgernes alderssammensætning har kommunen ansat forholdsvist meget omsorgspersonale, som generelt har flere sygedage end for eksempel skolelærere og administrative medarbejdere. Sosu-personalet udgør mere end hver fjerde af regionskommunens medarbejdere (26,5 procent). Landsgennemsnittet er 19 procent.

Koster millioner

Inden budgetforhandlingerne regnede administrationen på, hvad kommunen kunne spare, hvis antallet af sygefraværsdage blev sænket til ti om året, hvilket i 2021 var niveauet i de kommuner med mindst sygefravær. Ifølge administrationen ville det give en besparelse på 9,9 millioner kroner, hvis medarbejderne i gennemsnit kun var fraværende ti dage om året.

Beregningen blev foretaget med tal fra 2021, hvor medarbejderne havde 14,4 fraværsdagsværk, så potentialet ville sidste år have været noget større. Beløbet, der vil kunne spares, er blandt andet baseret på en antagelse om, at der kun er vikardækning på 80 procent af fraværet, og at lønniveauet for vikarerne blot er 90 procent af den fastansattes løn.

42 procent af sygefraværet blandt kommunens ansatte er langtidsfravær på mere end 28 dage.

Stigende sygefravær

I 2021 havde de kommunalt ansatte i Bornholms Regionskommune i gennemsnit 14,4 hele sygedage (opgjort som fraværsdagsværk per fuldtidsansat).

Det var 1,4 dage over landsgennemsnittet på 13,0 fraværsdagsværk.

Placering: 13.-højest sygefravær ud af landets 98 kommuner.

I 2022 steg sygefraværet i hele landet, formentlig på grund af corona-spredningen i begyndelsen af året. På Bornholm var der 18,0 fraværsdagsværk, hvilket var 2,1 dage over landsgennemsnittet, der steg til 15,9.

Placering: Nummer 4.

I de første fire måneder af 2023 er der på Bornholm registreret 6,6 fraværsdagsværk per fuldtidsansat.

Placering: Nummer 4.

Det samlede sygefravær i hele kommunen svarede i 2021 til 177 fulde årsværk, oplyste kommunen i svaret til kommunalbestyrelsen forud for budgetforhandlingerne. Det samlede antal års arbejde, som man går glip af på grund af sygefravær, voksede i 2022 til 228 årsværk.

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor