Borgere til møde om fremtidens ældrepleje

NOTITS | 15. OKT 2023 • 14:30
Holger Larsen
Journalist
NOTITS
15. OKT 2023 • 14:30

Der er udfordringer i forvejen, og fremtiden byder på flere plejekrævende ældre og færre sundhedsfaglige medarbejdere til at varetage opgaverne.

Så der er nok at tage fat på og nok at tale om, når Bornholms Regionskommune inviterer til borgermøde om fremtidens ældrepleje tirsdag den 24. oktober klokken 18.30 i mødelokale 1 på Snorrebakken 66 i Knudsker.

– På borgermødet vil der være rig mulighed for at få indblik i, hvordan vi forventer ældrebefolkning og ældreplejen på Bornholm vil udvikle sig, og hvordan vi i regionskommunen forbereder os på fortsat at kunne sikre borgernes sundhed og pleje, og ikke mindst muligheden for fortsat at leve et aktivt, selvbestemmende og værdigt liv, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen vil på borgermødet præsentere visionen for at samle kræfter og kompetencer på udvalgte plejecentre samt organisering af ressourcer for at sikre den bedst mulige ældrepleje.

Man vil demonstrere nye velfærdsteknologiske løsninger og fortælle om, hvordan man sikrer meningsfulde relationer med borgerne og plejepersonale til de menneskekrævede opgaver.

Det er social og sundhedsudvalget og velfærdsdirektøren, der inviterer faglige organisationer og alle interesserede borgere i øvrigt.

Borgermødets ekspertpanel består af: Formanden for social- og sundhedsudvalget, René Danielsson, velfærdsdirektør Trine Dorow, ældrechef Christina Thorén Lilliedal, sundhedschef Iben Kyhn Riis og leder af Ejendomsservice Kim Eilif Rasch Pedersen.