NYHED | DANMARK
27. NOV 2021 • 17:12
Jesper Gynther
Journalist

Nye corona-anbefalinger til idrætslivet

Der er ikke indført nye restriktioner for idrætsforeninger, og alle aktiviteter kan fortsat afvikles. I områder med høj smitte er Kulturministeriet dog kommet med en række anbefalinger, oplyser DIF og DGI.


Generelt er der ingen restriktioner for idrætsforeninger, og DGI og DIF opfordrer derfor idrætsforeninger til fortsat at holde gang i alle aktiviteter. Foreningsaktiviteter, stævner, kampe mv. kan således fortsat gennemføres. Alle idrætsforeninger opfordres samtidig til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, det vil sige håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.

Der gælder dog nogle særlige anbefalinger på børne- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte. I øjeblikket er Bornholms Regionskommune en af de kommuner. Anbefalingerne er lavet af Kulturministeriet i samarbejde med DIF og DGI og lyder således:

- Klæd om hjemmefra; I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

- Bed forældrene aflevere deres børn udendørs; Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.

- Hold afstand; Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

- Opdel aktiviteterne i mindre grupper: Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

På coronasmitte.dk kan man se, om ens kommune skal følge de generelle råd og regler eller anbefalingerne om smitteforebyggelse.

Fra mandag den 29. november ændres desuden grænsen for, hvornår der skal vises coronapas ved større idrætsarrangementer. Fremover skal der vises coronapas ved større idrætsbegivenheder med flere end 100 (tidligere 200) betalende tilskuere indendørs eller flere end 1.000 (tidligere 2.000) betalende tilskuere udendørs.

Hvis man har spørgsmål, som ikke besvares af ovenstående, kan man søge supplerende viden på www.coronasmitte.dk, hos Styrelsen for Patientsikkerked og på Kulturministeriets hjemmeside.


Links:

Læs om de nye anbefalinger her

Læs mere om coronapas ved idrætsarrangementer her

Læs mere om smitteforebyggende tiltag her

Se her, om din kommune skal følge de generelle råd og regler eller anbefalingerne om smitteforebyggelse (på siden skal du scrolle ned)Flere nyheder