Politikere på stribe afviser at skifte parti

NYHED | ABONNENT | 2. NOV 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
2. NOV 2023 • 05:30

Tidende har spurgt de kommunalpolitikere, der onsdag ikke har skiftet parti eller er blevet løsgængere, om de kan finde på at melde sig ud af det parti, de har repræsenteret siden seneste kommunalvalg. Næsten alle, der har svaret, siger nej. En enkelt vil dog ikke svare på spørgsmålet.

Seks kommunalpolitikere har enten skiftet parti eller er blevet løsgængere siden kommunalvalget i november 2021. Men hvad siger de resterende kommunalpolitikere, der fortsat er medlem af det parti, de har repræsenteret siden det seneste kommunalvalg? Bornholms Tidende har i en e-mail stillet 16 politikere følgende spørgsmål:

"Kunne du finde på at melde dig ud af det parti, du blev valgt ind for inden næste kommunalvalg i 2025? Ja/nej. Begrund meget gerne dit svar."

Ti politikere var ved Tidendes deadline onsdag aften vendt tilbage på henvendelsen. Tidende har undladt at sende spørgsmålet til Stig Westermann fra Enhedslisten, da han har sygeorlov.

Morten Riis, Enhedslisten:

"Nej, jeg kunne ikke finde på at melde mig ud af Enhedslisten. Jeg har været medlem i mere end 20 år og føler mig meget hjemme her.

Hvis jeg skulle ændre grundholdning, eller at jeg af andre grunde ikke længere kunne se mig i det parti, jeg er valgt ind for, så ville jeg træde ud af kommunalbestyrelsen og lade det parti, hvis mandat jeg sidder på, besætte pladsen på ny."

Mikael Benzon, Enhedslisten:

"Nej. Jeg er godt tilfreds med mit parti og kan fuldkommen se mig i partiets politiske grundlag og værdier og adfærd lokalt og nationalt.

(I øvrigt tilhører mandatet partiet og ikke den enkelte – hvilket også bliver gjort klart for nye kandidater.)"

Sanne Friborg, Enhedslisten:

"Nej jeg kunne ikke finde på at skifte parti midt i det hele. Jeg er medlem af Enhedslisten og der trives jeg. Jeg syntes det er en uskik at skifte parti midt i det hele: det er lidt at snyde vælgerne, som jo har stemt på en person i et bestemt parti."

Rene Danielsson, Dansk Folkeparti:

"Nej det kunne jeg ved Gud ikke! Jeg er stolt over mit partis måde at arbejde og præsentere sig på! Dansk Folkeparti er og bliver entydigt det eneste parti, som sætter danskerne først og kalder en spade for en spade!"

Claus Larsen-Jensen, Socialdemokratiet:

"Svaret er klart nej. Jeg skal ikke blande mig i, hvad folk gør. Det må de selv begrunde. Men jeg er ikke til at skifte parti, som man skifter underbukser.

Men det afhænger nok af om, man har et holdningsmæssigt ideologisk udgangspunkt, hvor helheden tæller, og ikke enkeltsager, episoder og personer, får en til at skifte parti.

Tiden er i disse år er præget af stiftelse af nye partier og partihopperier. Jeg ser det lidt som udtryk for, at ens person og politiske karriere og muligheder sættes foran et fælles holdningsmæssigt udgangspunkt. Det er vel også en følge af individualiseringen i samfundet. Der er mere mig end 1.maj. Og så bliver valget af parti ligesom et valg mellem supermarkeder efter de varer og priser, der tilbydes.

Nogen kan mene, at det skaber fornyelse, men prisen er at det går udover stabiliteten og forudsigeligheden, også overfor vælgerne. Kan man nu tro på, at dem man stemmer på, nu også følger den kurs."

Bjarne Hartung Kirkegaard, Kristendemokraterne:

"Det korte svar er: Nej. Jeg har ikke nogen grund til at skifte. Jeg har altid repræsenteret mit parti – Kristeligt Folkeparti/Kristendemokraterne. Det er jeg både glad for, tilfreds med og stolt af."

Sabine Nicoline Lyngberg, Dansk Folkeparti:

"Nej."

Karen Lynn Jacobsen, Socialdemokratiet - skriver i en sms-korrespondance med Tidende:

"Jeg vil ikke besvare mailen."

Vil du oplyse hvorfor?

"Nej"

Helle Munk Ravnborg, Enhedslisten:

"Nej, det kunne jeg ikke.

Og i min optik, så er de stemmer, der ligger bag den plads, jeg har i Kommunalbestyrelsen, stemmer, der er givet til (en kandidat fra) Enhedslisten og på baggrund af den politik og de principper Enhedslisten står for. Derfor betragter jeg pladsen som Enhedslistens. I det hypotetiske tilfælde, at jeg skulle se mig nødsaget til at melde mig ud af Enhedslisten inden næste kommunalvalg, så ville det for mig betyde, at jeg i respekt for dem, der har stemt på Enhedslisten, ville træde ud af Kommunalbestyrelsen og overlade mandatet til en ny repræsentant for Enhedslisten."

Iben Busch, Konservative:

“I Det Konservative Folkeparti kan jeg føre en aktiv familiepolitik, hvor fælleskaber og vores kristne værdigrundlag har betydning. En politik, hvor vi tør forvente noget af hinanden og udviser tillid, hvor vi tager ansvar for os selv og for andre, og hvor vi samtidig griber dem, der har brug for det. Derfor kan jeg heller ikke se mig selv i andre partier end Det Konservative Folkeparti.”

Ikke svaret
Disse politikere har ikke svaret på Tidendes henvendelse inden deadline:

Jacob Trøst (Konservative)
Kirstine van Sabben (Bornholmerlisten)
Niclas Fick (Enhedslisten)
Laura Kofod (Enhedslisten)
Maria Fromseier Kjærgaard (er på barselsorlov)
Mark Palmquist (Konservative)