Her skal fremtidens børnehus ligge

Her skal fremtidens børnehus ligge
NYHED | ABONNENT | 7. SEP 2023 • 05:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
7. SEP 2023 • 05:30

Kommunalbestyrelsen vil købe en del af Østre Skole tilbage og gøre den midlertidige daginstitution Vildanden permanent.

Om få år vil der mangle snesevis af vuggestue- og børnehavepladser i Rønne, og en af opgaverne ved budgetforhandlingerne var at placere fremtidens børnehus. Hele otte forskellige scenarier havde kommunalbestyrelsen at vælge imellem.

De fem forligspartier valgte den billigste løsning, som består i at istandsætte den midlertidige daginstitution Vildanden, der ligger i lejede lokaler på Østre Skole.

– Vi har besluttet at købe Vildanden tilbage, men ikke delen ud til Svanekevej, fortæller Iben Busch (K).

Et andet forslag bestod i at købe en større del af den tidligere skole tilbage, og ved at råde over en bygning ud til Svanekevej kunne kommunen hurtigt have udvidet Vildanden, hvis antallet af børn vokser hurtigt.

Renoveringen af Vildanden vil forøge kapaciteten med 70 såkaldte børneenheder. Prognoser viser, at det samlede behov frem mod 2031 er næsten 140 børneenheder, og derfor var et af de dyrere forslag at bygge en helt ny institution i Rønne syd, der kunne dække hele behovet.

Iben Busch fortæller, at en af fordelene ved at vælge en udvidelse med blot 70 børneenheder er, at kommunen ikke binder sig til alt for mange institutionspladser i midten af Rønne.

– Dels vil vi ikke have så stor en institution i det centrale Rønne, og vi undgår parkeringsmæssige udfordringer omkring Østre Skole, siger hun.

Når og hvis børnetallet stiger, som prognoserne indikerer, vil det give god mening at bygge en børnehave i Rønne syd eller nord, siger Iben Busch, der samtidig peger på, at flere dagplejere kan være en måde at løse kapacitetsudfordringerne på.

Der er i budgetaftalen afsat 12,4 millioner kroner til at tilbagekøbe og renovere Vildanden. Bygningen ejes af selskabet, der forrige år købte Østre Skole, men med salgsaftalen blev det besluttet at leje lokalerne ud til kommunen. Lejemålet udløber 31. juli 2025.

Mens istandsættelsen af Vildanden står på, skal børnene passes i lejede pavilloner.

Et børnehavebarn svarer til en børneenhed, mens et vuggestuebarn svarer til godt halvanden børneenhed.