Ældrerådet: Skærmbesøg skal være frivilligt

NOTITS | 20. SEP 2022 • 06:34
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
20. SEP 2022 • 06:34

Bornholms Ældreråd arbejder på et høringssvar til budgetaftalen, som er i offentlig høring.


Budgetaftalen mellem Enhedslisten, Socialdemokratiet og Venstre er sendt i offentlig høring. Bornholms Ældreråd arbejder stadig på sit høringssvar, men formand Erik A. Larsen kan allerede løfte sløret for nogle af de punkter, som rådet vil have bemærkninger til.

Partierne er blevet enige om at indføre såkaldte skærmbesøg hos udvalgte ældre. Ideen er, at nogle besøg i hjemmet erstattes af en samtale, hvor den ældre og hjemmeplejeren ser hinanden på en skærm. Det har andre kommuner gode erfaringer med, fremgår det af budgetmaterialet.

– I forhold til skærmbesøg for de ældre er det vigtigt, at det er frivilligt for den enkelte. Ældrerådet foreslår en prøveperiode, fortæller Erik A. Larsen i en pressemeddelelse efter ældrerådets seneste møde.

Rådets høringssvar vil også have kommentarer til reduktionen af lønbudgettet til sosu-elever. Det finder Bornholms Ældreråd problematisk, da der mangler rigtig mange sosu-assistenter i plejeområdet.

I forhold til renoveringen af Plejehjem Toftegården beklager ældrerådet, at det ikke er medtaget i budgettet, og hvad omlægningen af BAT angår, så foreslår rådet, at der foretages en analyse for at undersøge, hvad behovet for kørsel på Bornholm er, inden der træffes beslutninger. heni