Aagaard lover ingenting: Lokale hensyn er som udgangspunkt ulovlige

Aagaard lover ingenting: Lokale hensyn er som udgangspunkt ulovlige
Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) vil ikke love at tage lokale hensyn, når staten sender Energiø Bornholm i udbud. Det fortæller han i en kommentar til det materiale, en bornholmsk delegation havde med til Folketinget i april. Pressefoto: Adam Rieper
NYHED | ABONNENT | 16. MAJ 2023 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
16. MAJ 2023 • 15:30

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard garanterer ingenting efter bornholmsk besøg i Folketinget.

Borgmester Jakob Trøst beskrev det som et pip i en længere sang, da han for knap en måned siden havde foretræde for Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg. Nu har klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) kommenteret det materiale, den bornholmsk delegation fremlagde under besøget på Christiansborg.

Formålet med besøget var at fremlægge lokale ønsker til energiøen. Ønsker, som ifølge afsenderne kan være med til at udvikle Bornholm og skabe bæredygtige samfund, vækst og innovation.

Ifølge Lars Aagaard skønner man, at energiøen samlet set indebærer investeringer på et større tocifret milliardbeløb, hvilket kan have en række betydelige, positive afledte konsekvenser for erhvervslivet på Bornholm. Samtidig anfører han, at det er vigtigt for en succesfuld realisering af Energiø Bornholm, at borgerne oplever at blive hørt, og at de kan se, hvad Bornholm får ud af projektet.

Af mulige positive konsekvenser nævner ministeren afledte serviceerhverv og efterspørgsel på arbejdskraft. Derudover er der taget en række initiativer for at sikre dialog og samarbejde med lokalbefolkningen, ligesom man i vidt omfang søger at imødekomme lokale ønsker, fortæller ministeren.

I strid med EU-ret

Under besøget i København fremlagde Jakob Trøst som nævnt en række lokale ønsker. Hovedønskerne var kompensation til naboer og lokalsamfund i en opdatering af loven om vedvarende energi, en særlig tilskudspulje og krav om samfundsbidrag i statens udbud af energiøens havvindmøllepark.

Selvom staten ifølge Lars Aagaard søger at imødekomme lokale ønsker, lover han ikke noget i sine kommentarer til bornholmernes ønskeliste.

"Med hensyn til de kommende udbud i forbindelse med Energiø Bornholm er det væsentligt at have for øje, at udbudsreglerne gør, at det som udgangspunkt er i strid med EU-retten at tage særlige lokale hensyn ved udformningen af kravene i udbuddet. Samtidig kan indførelse af særkrav forventes at fordyre projektet. Endeligt kan det risikere at have præcedensvirkninger for andre fremtidige infrastrukturprojekter af sammenlignelig karakter", skriver han.

Lars Aagaard gør desuden opmærksom på, at man er kommet Bornholm i møde, når det gælder indpasning af landanlægget i naturen og etableringen af et lokalt erhvervsfyrtårn med fokus på Bornholms centrale rolle for innovation på energiområdet samt uddannelses- og erhvervsaktiviteter. Dertil arbejder Energinet fortsat med at undersøge, om og hvordan tilkobling af energiøen til det bornholmske elnet kan lade sig gøre, fortæller ministeren.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 27-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Tirsdag: Det variable timepris-produkt er denne tirsdag i gennemsnit 17% billigere end det kvartalsfastsatte produkt. Tørretumblertesten afslører, at du sparer yderligere 4,41 kr. ved at tørre dit tøj kl. 23 i stedet for kl. 18. Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning