10. klasse, DASK og Ung På Vej skal flytte til Dams Gård

10. klasse, DASK og Ung På Vej skal flytte til Dams Gård
Foto: Nanna Krogh
NYHED | 25. MAJ 2023 • 18:18
Jakob Marschner
Journalist
NYHED
25. MAJ 2023 • 18:18

10. klasseskolen er på vej til at flytte fra Vibegård udenfor Rønne til Dams Gård i midten af Rønne. Det samme er tilbuddene DASK og Ung På Vej. Også dele af Ungdomsskolen kan komme til at flytte til Dams Gård.

Det sker, efter at kommunalbestyrelsen torsdag aften i enighed stod bag at flytte de tre skoletilbud. Flertallet på 14 mandater bestod af Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

– Høringssvarene har beroliget mig omkring, at det godt kan lade sig gøre, sagde børne- og skoleudvalgets formand Morten Riis (EL).

– Vi er glade for, at man også kan følge at flytte DASK og Ung På Vej med, sagde Sabine Lyngberg (DF).

– Vi har ønsket at flytte 10. klasseskolen i flere år, og nu er der så flertal for at flytte den til Dams Gård, sagde gruppeformand Søren Schow (V).

Først var der lagt op til kun at flytte 10. klasseskolen til Dams Gård, men høringssvarene fik kommunalbestyrelsen til at flytte DASK og Ung På Vej med.

– Det er et eksempel på, at høringssvar faktisk godt kan flytte noget inde i hovederne på os, sagde Bjarne Hartung Kirkegaard (KD).

10. klasseskolen, DASK og Ung På Vej flytter til Dams Gård, uden at konsekvenserne af det er blevet belyst. Kommunens Center for Skole fik opgaven i januar, men måtte opgive at løse den på den knappe tid, der var til rådighed.

Dermed vil konsekvenserne for både undervisningen i 10. klasse, forbruget af ressourcer og kommunens samlede økonomi omkring de tre tilbud være ukendte. Kommunens administration havde anbefalet kommunalbestyrelsen at lade de tre blive liggende på Vibegård.

– Det har været en meget hurtig og skyndsom proces, og det er ærgerligt og beklageligt, at vi beslutter flytningen, uden at konsekvenserne er blevet belyst, sagde Morten Riis.

– Som Morten også sagde, har det været en forhastet proces, sagde Sabine Lyngberg.

Når de tre skoletilbud nu bliver flyttet, skyldes det, at kommunen skal flytte et velfærdstilbud ind i Dams Gård for at kunne modtage de op til knapt 16 millioner kroner, som kommunen planlægger at søge fra projektet Frie Bymidter, der kører under Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Rønne er sammen med 12 andre byer blevet udvalgt til at kunne deltage i projektet, der vil kunne føre et stort millionbeløb fra staten ind i arbejdet med at renovere Dams Gård.

Da den oprindelige plan om at flytte Rønne Bibliotek til Dams Gård gik på gulvet, kom den politiske følgegruppe omkring Rønnes byudvikling inklusive borgmester Jacob Trøst (K) i stedet op med tanken om 10. klasse som det stykke kommunal velfærd, der kunne flyttes til Dams Gård og dermed holde Rønne og kommunen i spil til støttemillionerne.

Efter at kommunens skoleforvaltning opgav at komme til bunds i konsekvenserne af at flytte 10. klasseskolen, anbefalede den såkaldte Reformkommission den 3. maj helt at nedlægge 10. klasse på landsplan. Den krølle på sagen bemærkede Søren Schow (V) som den eneste.

Skulle regeringen beslutte at gøre nedlægge 10. klasse i sin nuværende form, vil kommunen skulle gå i dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen om den millionstøtte, som kommunen til den tid meget vel kan have modtaget allerede.

Kommunen vil efter planen ikke selv få udgifter på at gøre Dams Gård til kulturhus og hjemsted for 10. klasse, DASK og Ung På Vej. Ud over de knapt 15 millioner kroner fra Frie Bymidter-projektet, er fonde udset til at lægge andre 15 millioner – og de 15 millioner fra Frie Bymidter er udset til at udgøre kommunens såkaldte egenfinansiering, som fondene kræver for at ville støtte.

Næste skridt bliver nu en arkitektkonkurrence, der omfatter både et kulturhus i Dams Gård og den nordlige del af Store Torv. Efter planen vil det det nye kulturhus i Rønne kunne åbne og 10. klasse flytte ind om godt fire år, i august 2027.