Stopper efter 22 år: Tak til en banebrydende hædersmand

Stopper efter 22 år: Tak til en banebrydende hædersmand
Jørgen Hammer. Arkivfoto: Berit Hvassum
NOTITS | 19. APR 2024 • 05:30
Holger Larsen
Journalist
NOTITS
19. APR 2024 • 05:30

Jørgen Hammer stoppede torsdag som formand for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke og blev takket af foreningens næstformand.

Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, BBS, sagde torsdag aften farvel og tak til sin hidtil eneste formand, Jørgen Hammer, som var medstifter af BBS for 22 år siden.

På vegne af bestyrelsen holdt næstformand Esben Ørberg denne takketale til Jørgen Hammer:

Dit livsværk er måske nok din indsats i BAT, hvor du var chef i mange år, men Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, BBS, må ligge tæt på.

Det kan næsten lyde som om, du har skabt BBS for egen vindings skyld eller fordi det skulle være Jørgen Hammers platform.

Men nej, du oplevede i 80’erne, da I kom til Bornholm, en ø med store muligheder, men i en ret elendig forfatning. Du så en lang række lokalsamfund, som stod i stampe og led under fraflytning og de gamle erhvervs nedtur – fiskeri og landbrug. Selv turismen lignede noget, der ikke var kommet ud af efterkrigstiden.

I dag ved vi, at Bornholms rejste sig. Vi ved at Folkemødet var en stor løftestang og mange tilflyttere (og for den sags skyld fritidsbornholmere) bidrog til at skabe nyt og nye erhvervsmuligheder. I samklang med seje indfødte, som også ønskede udvikling og ikke afvikling.

Æren herfor kan naturligvis ikke tilskrives hverken Jørgen Hammer eller BBS.

Og så alligevel.

Fællesskabets betydning

Din forståelse for fællesskabets betydning er noget nær legendarisk. Og du udtænkte den geniale konstruktion, som sikrede en fair geografisk og befolkningsmæssig fordeling af de kommunale midler, som tidligere var opdelt i en masse små kommunale kasser i en uigennemsigtig struktur. Og som nu blev samlet i lokalsamfundspuljen.

I 2015 måtte kommunalpolitikerne på jagt efter besparelser og fik appetit på "vores" lokalsamfundspulje.

Og her trak du så endnu et svendestykke op af hatten:

En saglig og faglig velfunderet undersøgelse af puljemidlerne konkrete nytteværdi ude hos jer i lokalsamfundene, udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning, fik politikernes øjne op for, at for hver eneste kommunale krone i puljen, gør borgerne selv gavn for to-tre kroner.

Din mission lykkedes. Puljen forblev uantastet – for en tid. For vi har netop måttet se kommunalbestyrelsen skære 20 procent af puljen, og vi håber sandt for dyden, at budget 2025 atter kommer til at afspejle respekt og forståelse for at Bornholms 28 lokalsamfund tilføres de beskedne offentlige drivmidler, som sikrer det lokale liv, som er forudsætning for at Bornholm atter oplever en nettotilvækst i befolkningstallet. Er du enig, borgmester Trøst?

Forudsætningerne herfor er, at de mindre lokalsamfund er attraktive, og noget af det som tilflytterne vægter højt, er inkluderende og aktive borgerforeninger og andre lokale fællesskaber.

Enormt potentiale

Du, Jørgen, har gjort dit til, at Bornholm ikke længere er en fjern, stillestående provins, men en spillevende og attraktiv del af Danmark med et enormt potentiale. Også det banebrydende klyngesamarbejde i Nyker-Klemensker-Rø har du haft fingrene dybt i.

Bornholm har sit at kæmpe imod, men tænk på, hvor vi havde befundet os, hvis vi ikke have oplevet de sidste 10-15 års udvikling.

Derfor kan vi i BBS-bestyrelsen og i medlemskredsen, som jo er hele Bornholm, ikke takke dig nok for din utrættelige indsats for os på Bornholm.

Tak til en hædersmand, som fortjener både en kasse vin og en klapsalve.