Hun var med til at redde en skole – og meget andet

Hun var med til at redde en skole – og meget andet
Inge Munch, Pedersker, fylder 70 den 10. november. Foto: Anette Vestergaard
NYHED | ABONNENT | 9. NOV 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
9. NOV 2023 • 05:30

Tidligere skoleleder i AOF, Inge Munch, fylder 70 den 10. november.

Inge Munch, Aaker, tidligere skoleleder for AOF Bornholm, fylder 70 år den 10. november.

– Jeg er ærkebornholmer, siger Inge Munch, der er født og opvokset på Store Loftsgaard i Pedersker. Hun bor sammen med sin mand, Jens, på Hegnedevejen 8, Aakirkeby.

Efter læreruddannelse på Odense Seminarium vendte Inge Munch i 1977 tilbage til Bornholm til et job på Nexø skole, hvor hun arbejdede frem til 1992. Senere samme år blev hun skoleleder på AOF Bornholm efter en kort tur omkring Dueodde Efterskole.

Inge og Jens har to sønner, Rasmus og Esben, født i 1978 og 1981. I de tidlige år kom den ene søn i dagpleje sammen med en anden dreng fra Pedersker, nemlig sønnen af den socialdemokratiske lokalformand Anette Stæhr, og det – og de manglende pasningstilbud til børn på Bornholm – fik Inge Munch til at melde sig ind i Socialdemokratiet. Hun sad et år i kommunalbestyrelsen i Aakirkeby Kommune i 1989 som suppleant for Kylle Smed og nåede også at sidde et enkelt år i amtsrådet i 2002. I årene derefter gik Inge Munch ind i det organisatoriske arbejde, og sidder fortsat i bestyrelsen i S-Midtbornholm.

Kampen for AOF

Da Inge Munch i 1992 overtog ledelsen af AOF Bornholm efter Anette Stæhr, blev det begyndelsen på en ny tid, hvor AOF sammen med Daghøjskolen fik startet en række nye tiltag op, der rakte udover folkeoplysende kurser under folkeoplysningsloven. I 1995 lavede AOF Bornholm sammen med AOF Danmark og Bornholms Amt et indvandrerlærerkursus, der sikrede undervisere til de bosniske flygtninge, der fik opholdstilladelse, ligesom Inge Munch i sin tid som skoleleder etablerede aktiveringsforløb for ledige og læsekurser for voksne. Et forforløb til social- og sundhedsuddannelserne, populært kaldet ”På vej mod Sosu”, var ifølge den tidligere skoleleder en stor succes.

– Vi så nogle mennesker, der kom krybende ind af vores dør, som gik ud med rank ryg. De fik troen på sig selv, siger hun.

Inge Munch gik på efterløn i 2017, men AOF står fortsat hendes hjerte nært. Det kom blandt andet frem, da AOF Bornholm for halvandet år siden var lukningstruet.

– Det var for meget, siger Inge Munch, der gik ind i arbejdet for at bevare AOF på Bornholm.

Den daværende bestyrelse havde besluttet at lukke AOF Bornholm på grund af svigtende indtægter under nedlukningen. Men takket være et tæt samarbejde mellem AOF Danmark og direktøren for AOF Syd, Solveig Poulsen, etableredes et samarbejde, der sikrede AOF Bornholms fremtid.

– De gamle garvede slog til igen, siger Inge Munch, der i dag er frivillig i AOF Bornholm med ansvar for oplysningsforbundets Højskoleformiddage og foredrag.

Plads i menighedsrådet

Inge Munch blev for tre år siden valgt ind i menighedsrådet for Aaker og Pedersker sogne, og hun glæder sig især over, at begge præstestillinger i sognene nu er blevet besat. Pensionisttilværelsen rummer udover tid til børnebørn også rejser i form af vandre- og skiture.

Inge Munch fejrer sin 70 års fødselsdag på fredag i Kontakthuset, eller Aa Huset, som det hedder i dag, i Aakirkeby. Her deltager de fem børnebørn, deres forældre, gode venner, familie og naboer.