Vandværk siger stop: 'Uansvarligt at fortsætte'

Vandværk siger stop: 'Uansvarligt at fortsætte'
Det ser ikke ud af meget, men det sørger altså for at 182 brugere har vand i hanerne - lidt endnu. Foto: Jesper Lodberg
NYHED | ABONNENT | 15. SEP 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
15. SEP 2023 • 05:30

Høje strømpriser og større krav til prøvetagning gør det umuligt for små vandværker at fortsætte på en rentabel måde, mener driftsleder Jesper Lodberg.

Det er bare 182 brugere, som kommer til at mærke konsekvensen af, at Pedersker Vandværk kaster håndklædet i ringen og opfordrer medlemmerne til kollektivt at gå over til vand fra Bornholms Energi og Forsyning i stedet for det lille lokale vandværk.

– Vi som bestyrelse har taget et valg, for det er ikke rentabelt at drive et lille vandværk mere. Strømpriserne er blevet alt alt for høje, og der stilles større og større krav til aftagning af vandprøver. Det bliver så dyrt efterhånden, at det ikke hænger sammen økonomisk, forklarer Jesper Lodberg, som er driftsleder på vandværket.

Han fortæller, at prisen for vandværkets strømforbrug steg næsten 100.000 kroner sidste år, og den regning kan de ikke sende direkte videre til forbrugeren.

– Det ville være uansvarligt at fortsætte. Jeg tror, vi fik lov til at lade prisen stige med en krone. Så det blev til i alt 30.000 kroner, og det giver jo et minus.

Det er nemlig kommunen, der bestemmer, hvad vandet må koste.

– Der må ikke være et for stort overskud på vandværket, men det skal være rentabelt, og der skal være en buffer, sådan at hvis der kommer vandbrud eller andet, så har man råd til at lave det uden at skulle ud og låne penge. Så der må stå lidt på kontoen, men ikke flere millioner, forklarer Jesper Lodberg.

Men nu er pengene brugt, for det er heller ikke lang tid siden, der blev lavet en "halvstor investering" på 200 meter vandrør, der skulle skiftes, og der røg også rigtig mange penge.

Meget udsatte

Derfor har bestyrelsen indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 9. oktober, hvor der skal stemmes om et skifte til Beof.

– Vores råd til forbrugerne er, at man laver et skift. Der er ikke rigtig noget alternativ, for det kommer ikke til at løbe rundt, og det ville ikke være forsvarligt overfor forbrugerne, at vi går ud og låner to millioner til at renovere vores vandværk optimalt med nye ledninger og det hele.

Det er hans opfattelse, at Beof derimod vil bruge 1,4 millioner på at skifte de slidte strækninger med det samme, hvis området overgår til deres vandboringer.

Vandprisen ser også ud til at blive ganske lidt billigere i deres oplæg - dog kommer der til at være en fastforrentet udgift på 200 kroner om året, som brugerne af vandværket skal vænne sig til at betale.

Det kræver dog, at der møder mindst 122 ud af de 182 brugere op til den ekstraordinære generalforsamling.

– Og det gør der ikke, mener Jesper Lodberg.

Til gengæld kan man så melde en ny ekstraordinær generalforsamling ud, som finder sted tre uger efter, og til den tid bliver det så muligt for bestyrelsen og de fremmødte at tage en beslutning om vandværkets fremtid.

– Hvis man skal tænke på fremtiden, så er det eneste rigtige at lukke Pedersker Vandværk. Vi er meget udsatte, fordi vi kun har en enkelt boring, så hvis der bliver opdaget Pfas eller en anden bakterie, så bliver vi nødt til at lukke værket. Men Beof har flere boringer, så hvis der bliver et problem, så kan vi bare skifte.

Pedersker Vandværk søgte ellers om at lave en anden boring i Lynggårdsskoven for nogle år siden, men den fik Beof, og siden da har der ikke været mulighed for at udvide.

24 timer i døgnet

Måske tiden er løbet fra de små lokale vandværk. Oprindeligt havde folk deres egne brønde, men efterhånden som der kom lovkrav om vandets kvalitet og opsyn med, hvor meget vand der blev brugt, fik alle mindre byer deres eget vandværk.

Men nu er Pedersker Vandværk altså på vej mod samme skæbne som ramte Boderne sidste år. Det handler både om økonomi og praktikalitet, men det handler også om ildsjæle, mener Jesper Lodberg.

– Det er frivilligt arbejde, så det kræver også nogle ildsjæle. Jeg reparerer vandbrud, og jeg har stået til rådighed 24 timer i døgnet i 23 år uden at få en krone for det. Det tror jeg ikke rigtig, der er nogen, der vil mere.

Han er selv i bestyrelsen og har været det igennem alle årene, og det er en af de andre bestyrelsesmedlemmer, der står for at grave, når der har været problemer.

– Der er aldrig noget, der hedder søndagstillæg, overarbejde eller noget. Det er fast timepris. Hvis man begyndte at tage tillæg, så var det gået fuldstændig galt for mange år siden.

– Det har altid været viljen, der har båret det - men når det ikke er rentabelt, så går den ikke mere.

Det bliver formentlig fra årsskiftet, at han kan glæde sig til en masse fritid. Det bliver vemodigt at aflevere nøglen, men overgangen bliver nem, og han har kun ros til Beof for deres håndtering af sagen.

På sigt forventer han, at de river den lille bygning ned, for der er ikke mere at bruge den til, når der bliver lukket for den lokale boring og i stedet skruet op for den tilkobling til Ølene Vandværket, som allerede er etableret.