Svaneke fejrer et usædvanligt jubilæum

I Svaneke er der i de seneste ni år fjernet 125 tv-antenner med tilskud fra Bevaringsfonden for Svaneke. Arkivfoto
NOTITS | SVANEKE | 7. AUG 2022 • 07:30
Holger Larsen
Journalist
NOTITS | SVANEKE
7. AUG 2022 • 07:30

Bevaringsfonden for Svaneke har fejret et usædvanligt jubilæum i arbejdet for forskønnelsen af byen.

Fondens bestyrelse besluttede for ni år siden at gøre en indsats for at få fjernet de mange tv-antenner på byens tage – hvoraf mange også er blevet overflødige.

Det blev besluttet, at fonden giver et tilskud på 1.000 kroner til alle husejere i bevaringsområdet, som fjerner antennen.

Det har givet bonus, idet man forleden kunne fejre fjernelsen af antenne nummer 125, oplyser Svaneke Bladet – udgivet af Fællesrådet for foreninger i svanekeområdet.

Det var Mik Voss, Oluf Høstgade 6, der fjernede jubilæumsantennen, beretter bladet.