Danmark forsøger at undgå bøde for Nord Stream

NOTITS | 15. MAR 2024 • 16:22
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
15. MAR 2024 • 16:22

Danmark og Sverige har henvendt sig til EU-Kommissionen med et forslag om, at nationer ikke skal hæfte for klimaforurening forårsaget af sabotage. Det sker efter sprængningen af Nord Stream-gasrørene, som tæller i landenes CO2-regnskab, fordi lækagen fandt sted i deres territorialfarvande.

Det fortæller mediet Klimamonitor på baggrund af en aktindsigt fra EU-Kommissionen.

Hvis et land ikke reducerer sine udledninger af drivhusgas inden 2030, står det til bøder fra EU. I det lys udgør Nord Stream-lækagen en udfordring for Danmark og Sverige, der ønsker sig fritaget "fra at være uretfærdigt ramt af en ekstra reduktionsbyrde som konsekvens af sabotagen af Nord Stream 1 & 2-gasrørene." Udslippet af metan fra gasrøret svarer til 18 procent af Danmarks samlede udledninger i 2022.

Klimamonitor fortæller, at tyske økonomer tidligere har vurderet, at lækagen kommer til at koste mellem 50 og flere hundrede euro per ton. Ifølge en udredning fra en senioranalytiker i den grønne tænketank Concitos risikerer Danmark derfor en bøde på tre-seks milliarder kroner. heni