Ældrerådet: Vigtigt at bevare biblioteker

Ældrerådet: Vigtigt at bevare biblioteker
I Gudhjem og Svaneke er der bekymring for de lokale bibliotekers fremtid, fordi lukning af filialer indgår i kommunens biblioteksstrategi. Arkivfoto: Anette Vestergaard
NOTITS | ABONNENT | 24. APR 2024 • 16:29
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS | ABONNENT
24. APR 2024 • 16:29

Biblioteker er også mødesteder for ældre og ensomme, gør Bornholms Ældreråd opmærksom på.

Fremtiden for de bornholmske folkebiblioteker er et emne, der bliver diskuteret for tiden. Især i Svaneke og Gudhjem fylder diskussionen en del, fordi der er frygt for, at de lokaler filialer lukker. Det er en frygt, Bornholms Ældreråd deler.

Frygten bunder i, at et flertal i kommunalbestyrelsen har aftalt at spare 350.000 kroner på bibliotekerne i 2025, 2026 og 2027, og at der i strategien for de lokale folkebiblioteker står, at der skal ske en reduktion af antallet af filialer i løbet af 2024.

"Vi ønsker at nytænke vores biblioteksstruktur og tænke i færre traditionelle filialer, men samtidig undersøge mulighederne for at etablere afhentningssteder rundt på øen, samt muligheder for at søge fonde i forhold til at tænke i mobile løsninger", står der i strategien.

Det er en dårlig idé, synes man i Svaneke, Gudhjem og ældrerådet.

Tirsdag havde ældrerådet besøg af bibliotekschef Dorte Rugtved, som fortalte om sig selv og sine visioner for fremtidens bornholmske biblioteksvæsen. Strategien for Bornholms Folkebiblioteker var også på programmet, fortæller formand Erik A. Larsen.

– Ældrerådet lægger vægt på, at der en god betjening af hele øen, da mange ældre borgere ikke har mulighed for at transportere sig langt til et bibliotek, siger han i en pressemeddelelse.

Et mødested for ensomme

Bornholms Ældreråd lægger også vægt på, at de lokale biblioteker er andet og mere end steder, hvor de lokale kan låne bøger og andre materialer. Rådet ser også bibliotekerne som et sted, hvor mange ældre og ensomme har mulighed for at mødes.

– Derfor er det vigtigt, at man ikke lukker biblioteker i lokalområderne, siger Erik A. Larsen og tilføjer, at rådet vil følge den politiske behandling nøje.

På positivsiden noterer ældrerådet sig, at en flytning af biblioteket i Rønne til Dams Gård er opgivet.Det er en dårlig idé at lukke biblioteker, mener formand Erik A. Larsen og resten af Bornholms Ældreråd. Bibliotekerne fungerer som mødested for ældre og ensomme, anfører rådet. Arkivfoto: Jacob Jepsen