Mand fængslet i to uger efter ny stalking-lov

NYHED | ABONNENT | 28. JUL 2022 • 16:01
NYHED | ABONNENT
28. JUL 2022 • 16:01

Et to timer langt grundlovsforhør endte ud i, at en bornholmsk mand skal varetægtsfængsles i to uger. Han er sigtet for gennem længere tid at have chikaneret sin ekskone.

En mand blev torsdag fremstillet ved et grundlovsforhør i Retten på Bornholm. Han er sigtet for stalking efter paragraf 242 ved, fra den 13. maj til den 26. juli 2022, at have systematisk og vedvarende kontaktet sin ekskone.

Paragraffen om stalking trådte i kraft 1. januar i år, og den tilskriver, at "den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år."

Ti forskellige forhold

Grundlovsforhøret varede i to timer, hvor anklagerfuldmægtig Mads Larsen fremlagde de ti forhold, der ligger til grund for sigtelsen.

Der er udstedt navneforbud i sagen, og af hensyn til de involverede i sagen vil Tidende ikke opremse alle ti forhold, men der er blandt andet anklager om, at den sigtede skulle have forsøgt at lukke vandtilførslen til ekskonens hus, lagt en død måge i haven, stjålet ekskonens pas og dåbsattest, og så skulle den sigtede også have ringet 56 gange og skrevet flere beskeder, mindre end en halv time efter at han var blevet udstedt et polititilhold om ikke at opsøge ekskonen.

Den sigtede erkendte at have taget ekskonens pas, og at han havde ringet og skrevet de mange gange. Begge dele var ifølge den sigtede en engangsforseelse og en dumhed, som han fortryder nu.

Manden forklarede, at han agtede at aflevere passet tilbage til konen. Passet blev fundet af politiet i den sigtedes bil. Resten af forholdene nægter den sigtede at have kendskab til, og han nægter sig derfor skyldig i at have overtrådt paragraffen om stalking.

Tilhold ikke længere nødvendigt

Anklagemyndigheden mente, at der på baggrund af den fremførte dokumentation under grundlovsforhøret var belæg for, at den sigtede skulle varetægtsfængsles i fire uger.

Det begrundede Mads Larsen med, at der er begrundet mistanke for, at der er foregået stalking af systematisk og vedvarende karakter i det her tilfælde. Derudover slog han fast, at det med den nye paragraf 242 om stalking ikke længere er nødvendigt, at der er et polititilhold forud for, at man bliver sigtet for stalking.

Ni af forholdene foregik, før den sigtede blev tildelt politiforholdet om ikke at opsøge sin ekskone. Med i sin begrundelse for anmodningen om varetægtsfængsling havde anklagemyndigheden, at der er risiko for, at den sigtede på fri fod vil opsøge ekskonen igen, og at han derudover kunne risikere at forstyrre den fortsatte efterforskning, der foregår i sagen.

Forsvarer: Ude af proportioner

Forsvarsadvokaten mente derimod, at det er helt ude af proportioner at foretage en varetægtsfængsling, fordi der er tale om en enkelt overtrædelse af tilholdsforholdet, der ifølge forsvarerens udlægning maksimalt vil give en bøde på 500 kroner, og at hans klient på ingen måde har til hensigt at gentage det. Dommeren valgte at varetægtsfænglse manden med følgende begrundelse:

– Der foreligger en begrundet mistanke om en overtrædelse af straffelovens paragraf 242. På baggrund af henvendelsernes karakter og massive omfang, navnlig den 26. juli, såvel skriftligt som telefonisk, finder retten en begrundet mistanke om, at det vil gentage sig.

Af hensyn til efterforskningen, herunder at der udestår afhøringer, finder retten, at der er grund til at antage, at sigtede vil kunne påvirke efterforskningen på fri fod. Derfor finder retten, at der er begrundelse for varetægtsfængsling af kortere varighed, uden at det strider mod proportionalitetsprincippet i Retsplejeloven.

Udover stalking er manden også sigtet for tyveri af pas og dåbsattest samt for hærværk mod ekskonens bopæl.

Manden kærede afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?