Eksperter dumper dansk indsats for at beskytte naturen

29. NOV 2022 • 11:30ERHVERV/POLITIK

Danmark er langt fra at leve op til EU's mål for beskyttet natur, konkluderer Biodiversitetsrådet i rapport.

Det står skidt til med naturen i Danmark, lyder konklusionen i den første rapport fra Biodiversitetsrådet.

Det er et råd bestående af natureksperter, som vejleder regering og Folketinget om, hvad man skal gøre for at fremme naturen.

Det fremgår af rådets rapport, der udkommer tirsdag, at Danmark er langt fra at leve op til EU's mål på naturområdet.

Målet for EU's biodiversitetsstrategi er, at 30 procent af naturen skal være beskyttet natur.

Heraf skal en tredjedel - det vil sige 10 procent - være strengt beskyttet natur med særlige restriktioner til gavn for naturen.

Men Biodiversitetsrådet vurderer, at højst 2,3 procent af Danmarks landareal med sikkerhed bidrager til arealmålsætningerne for beskyttede områder.

Ingen landarealer kan med sikkerhed siges at opfylde kravene til strengt beskyttet natur, lyder konklusionen.

Konsekvensen er, at plante- og dyrearter forsvinder, fordi de mangler beskyttelse og plads, lyder det fra forpersonen for Biodiversitetsrådet, professor Signe Normand, Aarhus Universitet.

- De igangsatte biodiversitetsindsatser har været utilstrækkelige til at vende tabet af biodiversitet til fremgang i Danmark.

- Intentionerne har været gode, og indsatserne vil bidrage positivt til at forbedre biodiversiteten, men er slet ikke nok, siger hun i en pressemeddelelse.

De senere år er der lavet en række politiske aftaler, der skal fremme naturen og stoppe tilbagegangen af arter.

Der er blandt andet lavet aftaler om op mod 75.000 hektar urørt skov og 15 naturnationalparker, hvor naturen får plads til at udvikle sig.

Men der skal mere til, lyder det fra Biodiversitetsrådet, som efterlyser en decideret biodiversitetslov.

Det skal være en lov, som fastsætter bindende mål og rammer for indsatsen på området.

- Det kræver en omstilling af det danske samfund, hvis vi skal vende tabet af biodiversitet til fremgang.

- Der er et entydigt behov for mere areal af høj kvalitet, hvor biodiversiteten er beskyttet. Det kræver en stærk retlig ramme, siger Signe Normand.

Rådet anbefaler også, at befolkningen får mere viden og bevidsthed om biodiversitet.

Biodiversitetsrådet består af ni eksperter inden for biodiversitet på land og til vands. Rådet blev nedsat som følge af en politisk aftale fra 2020.

/ritzau/

MESTE LÆST ERHVERV-POLITIK (48 T)

SENESTE RITZAU