Tolstrup trækker sig

Tolstrup trækker sig
Frederik Tolstrup stopper som formand for Bornholms Landbrug & Fødevarer, men fortsætter i landbruget, fortæller han i en mail til medlemmerne. Arkivfoto: Jakob Nørmark
NYHED | 20. FEB 2024 • 10:58
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
20. FEB 2024 • 10:58

Frederik Tolstrup stopper som formand i Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Det er nærliggende at tro, at det bornholmske landbrug er ramt af en gammel kinesisk forbandelse, der lyder: "Gid du må leve i interessante tider". For kort tid siden meddelte Bornholms Landbrug & Fødevarer mangeårige direktør, Thomas Bay Jensen, at han skifter til Rønne Havn, og nu trækker formand Frederik Tolstrup sig fra posten.

"Jeg har besluttet at stoppe som formand umiddelbart efter generalforsamlingen den 20. marts 2024", fortæller han medlemmerne i en mail, som Tidende er i besiddelse af.

I modsætning til Thomas Bay Jensen siger Frederik Tolstrup dog ikke farvel til landbruget. Faktisk bunder hans beslutning i Thomas Bay Jensens afgang. Den efterlader ifølge mailen til medlemmerne det lokale landbrug i et tomrum, både blandt de ansatte og i Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Thomas Bay Jensen forlader nemlig både stillingen som personalechef i VKST og posten som foreningssekretær med det daglige ansvar for foreningens drift.

"I bestyrelsen har vi drøftet tingene, og vi er blevet enige om, at jeg skal løfte nogle af de opgaver, Thomas Bay tidligere har haft. Jeg har et grundigt kendskab til foreningen, til medlemmerne og det, vi arbejder med. Derudover er vi midt i en stor forandring, hvor vi skal skabe fremdrift, selvom vi har lagt vores rådgivning i hænderne på VKST. Derfor har jeg sagt ja til at blive foreningssekretær", fortæller Frederik Tolstrup.

Stadig i bestyrelsen

Principielt mener Frederik Tolstrup, at han ikke både kan være formand og foreningssekretær.

"De to hverv bør ikke varetages af én person, og arbejdsbyrden bliver i øvrigt også for omfattende. Derfor skal vi have ny formand, når bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen", skriver han til medlemmerne.

Han gør det klart, at det har været en ære for ham at repræsentere bornholmske landmænd, og han er imponeret over, hvor mange dygtige landmænd der er på Bornholm. Samtidig bemærker han, at erhvervet har nogle politiske udfordringer og nævner konkret klima og kvælstofregulering.

"Det er et kæmpe paradoks i vores erhverv, at I, der driver landbrug, bliver dygtigere, og erhvervet udvikler sig i en bedre retning for hvert år, der går, samtidig med at der i nogle dele af pressen og i den danske offentlighed er massiv kritik af vores erhverv. Det er svært at acceptere for mange af os, og jeg har derfor brugt meget tid på at deltage i den offentlige debat. Det har ikke været nemt, men i bestyrelsen fortsætter vi arbejdet", fortæller Frederik Tolstrup i mailen til medlemmerne og takker for deres opbakning til foreningen..

Da han ikke er på valg i år, fortsætter Frederik Tolstrup som menigt medlem af bestyrelsen i Bornholms Landbrug & Fødevarer.