End ikke foreningen overlever, mener formanden

End ikke foreningen overlever, mener formanden
Thomas Thomsen ved Bornholms og Christiansøs Fiskeriforenings generalforsamling i 2020. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 25. MAR 2023 • 15:30
NYHED | ABONNENT
25. MAR 2023 • 15:30

Det er mod alle odds at drive fiskeri ved Bornholm i øjeblikket, sagde fiskernes formand, Thomas Thomsen, på fredagens generalforsamling – og han tvivler på, at foreningen overlever.

Alt tyder på, at nedtællingen er i gang for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening. Sådan lyder vurderingen fra foreningens formand, Thomas Thomsen.

Fredag aften holdt foreningen generalforsamling på Kannikegård, og ud af dens 34 medlemmer, hvilket er inklusive æresmedlemmer og bierhvervsfiskere, mødte 16 op og hørte hans mundtlige beretning, fortæller han til Bornholms Tidende.

Så lad os da straks indledningsvist gøre et hurtigt nedslag i hans beretning, nemlig der hvor han opsummerer situationen for det bornholmske fiskeri:

– Intet torskefiskeri siden 2019. Lukket for laks. Corona. Brexit. Krig i Europa med høje energipriser til følge er alle faktor, der er med til at gøre det nærmest umuligt at drive et rentabelt fiskeri.

– Havstrategiplaner med fredede og lukkede områder. Områder der er udlagt til havvindmøller, samtidig vil andre aktører også have en del af havområdet. Redskaber der er så selektive, at fiskeren ikke kan fange den mængde fisk, der skal til, for at det kan betale sig at sejle på fiskeri. Alt dette topper vi så lige med skarver og gråsæler.

– Som nævnt tidligere her i beretningen, så er det MOD ALLE ODDS at drive fiskeri rundt om Bornholm i øjeblikket, og det ser desværre ud til, at der sagtens kan gå adskillige år endnu, inden det igen kan blive rentabelt at fiske ved Bornholm. Så derfor, kære politikere, find nu de penge, der skal til for at hjælpe dem, som opfylder ophugningskriterierne, men som står på venteliste, fordi der ikke er penge nok, og til alle dem der har søgt, men som ikke kunne leve op til de stramme kriterier. Det burde være sådan. Er grundlaget for at drive dit fiskeri taget fra dig, så burde du være selvskreven til ophugning.

Ophugning

Thomas Thomsen opsummerede også, hvordan tallene for de bornholmske fiskere ser ud i forhold til ophugning via østersøordningen og brexitreserven.

Konklusionen er:

– At ud af 27 aktive fartøjer har 16 fået tilsagn, og der er én på venteliste. Hvis alle tager imod tilbuddet om ophugning, så skal vi tage op til overvejelse, om der er grundlag for en fiskeriforening her på Bornholm.

– Situationen er stort set den samme i rigtig mange af fiskeriforeningerne i indre farvande (vestlige Østersø), og det er et faktum, at der bliver færre og færre fiskere i Østersøen. Så for at kunne have en chance for at blive hørt politisk, så har vi – formændene fra Bønnerup, Bælterne, Sjælland og Øerne, og Bornholm – oprettet Fiskeriforeningen Øst til at repræsentere fiskerne fra Østdanmark.

Formanden forklarer til Bornholms Tidende, at oprettelsen af denne større Kreds Øst netop ikke mindst handler om, at det er vigtigt at have en forening, der er stærk nok til at kunne blive hørt af både politikere og presse.


Fiskeriet ved Bornholm er smuldret gennem 30 år og er virkelig trængt nu. Arkivfoto: Berit Hvassum

– Tidligere kom hele den bornholmske verdenspresse jo, når vi holdt generalforsamling, sådan er det ikke længere, konstaterer han.

Én ting er foreningen, noget andet fiskeriet, ser du noget lys ude i fremtiden?

– Lige pt er alle dårligdomme væltet ind over fiskeriet, det er ikke engang en perfekt storm, det er en perfekt orkan eller værre. Alt, der kan vælte, er væltet, siger Thomas Thomsen.

– Altså, det bornholmske fiskeri er smuldret over 30 år, men der har jo altid været ups and downs i fiskeriet og ikke kun i Østersøen. Sektionsleder Marie Storr-Paulsen fra DTU Aqua, som plejede at komme på vores generalforsamling og give en status, siger, at de oplever rigtig mange torsk i år, mange flere end på lavpunktet i 2018. Der er fremgang, men de er små, fiskene, de vil ikke vokse, og det, mener vi, skyldes til dels, at de får sælorm.

– Men forskningen viser, at tidligere i historien, før krigen, var der også mange sæler i Østersøen – og da var der heller ingen torsk, og den, der var, var syg. Men så forsvandt sælerne på grund af blandt andet nedskydning – og så siger det kapow! Så får vi det glade torskefiskeri, som vi oplevede i 70'erne og 80'erne. Det er i virkeligheden så lidt, der skal til.

Thomas Thomsen mener også, at broer, vindmøller og andet hæmmer udskiftningen af vandet i Østersøen, men ikke desto mindre:

– Når Marie Storr-Paulsen er på togt, ser hun, at de iltfattige områder er blevet mindre, Østersøen har altså fået det lidt bedre, siger han.

Tror på det

Og hvis I kunne slippe af med sælerne, ville det altså hjælpe gevaldigt?

– De er ikke det eneste problem, men på en prioriteret liste af problemer er de nummer ét, siger Thomas Thomsen.

– Men jeg har også en tyrkertro på, at der altid vil være nogle bornholmske fartøjer. Så er det bare et spørgsmål, om fisken bliver landet på Bornholm. Det kan jo godt være et bornholmsk ejet fartøj, som er hjemmehørende her, men som driver 60-70 procent af sit fiskeri i andre farvande og så kommer hjem og tager de 30-40 procent rundt om Bornholm, men hvad med hele set uppet på land, der skal til for at drive fiskeriet?

– Der skal være håndværkere, nogle til at tage imod fisken og så videre. Og det er jo også mere eller mindre forsvundet. Ingen kan leve af det, når der ingen indtjening er.

Så det bliver svært at genrejse fiskeriet?

– Ja, men Klaus Hjorth Hansen i Nexø Vodbinderi har da overtaget bygningerne med fiskemodtagelsen i Nexø, og der er da også lidt fiskemodtagelse der, ligesom der også er noget i Rønne. Men et bornholmsk fiskeri som i 80'erne for eksempel tror jeg ikke på.

Men du tror dog stadig på et bornholmsk fiskeri?

– Ja, det gør jeg. Om vi så taler 10 eller 20 fartøjer. Jeg tror på nogle større fartøjer og nogle helt små. Alle ind imellem tror jeg forsvinder, siger Thomas Thomsen.

Men den lokale fiskeriforening, tror du altså, bliver nedlagt på et tidspunkt, hvor I så vil indgå i en større forening, hvornår bliver det?

– Ja, det er jo svært at spå om fremtiden. Men vi har altså lavet den her Kreds Øst, som strækker sig fra Jyllands Østkyst og videre over Fyn og Sjælland til Bornholm. Det er så vores paraplyforening, som ligger inde under Danmarks Fiskeriforening. Så bliver det Kreds Øst, der skal varetage vores interesser.

Og Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, tror du, lukker hvornår?

– Jamen, inden for en overskuelig årrække, siger Thomas Thomsen.

– Jeg skal nok passe på med at være alt for præcis, men jo, jeg tro, at så har vi ikke nogen Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening længere. Så vil de fiskere, der måtte blive tilbage, være medlem af Kreds Øst, som varetager deres interesser.