Fiskerne har fået deres ophugningsstøtte

Fiskerne har fået deres ophugningsstøtte
Staten har udbetalt ophugningsstøtten til fiskere i Østersøen. 33 fartøjer har modtaget støtte fra puljen på 50 millioner kroner. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | 11. FEB 2023 • 09:51
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
11. FEB 2023 • 09:51

Der er udbetalt cirka 47 millioner kroner til 33 fiskefartøjer. 15 fiskere fra Bornholm har fået tilsagn om støtte.

Fiskeristyrelsen har i denne uge givet tilsagn til ophugningsstøtte til 33 fartøjer for i alt cirka 47 millioner kroner. Ifølge formand Thomas Thomsen i Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening er 15 af de 33 fartøjer indregistreret på Bornholm.

Inden ansøgningsfristens udløb den 31. december havde styrelsen modtaget i alt 63 ansøgninger. Heraf opfyldte 36 ansøgninger støtteordningens betingelser. Det fortæller styrelsen på sin hjemmeside.

Folketinget havde afsat 50 millioner kroner til ophugning af fiskerfartøjer for torskefiskere i Østersøen for at mindske ubalancen mellem fiskerikapacitet og -muligheder i Østersøen som følge af de seneste års markante kvotenedgange for torsk og den økologiske tilstand for Østersøen generelt.

Alle ansøgninger er blevet prioriteret i henhold til ordningens kriterier, og der er blevet givet tilsagn til 33 ansøgere for cirka 47 millioner kroner. Der er således tre ansøgere, som ikke har modtaget tilsagn om støtte, selvom de lever op til støttekriterierne. Fiskeristyrelsen fortæller, at ansøgningerne blandt andet er blevet prioriteret ud fra den højeste andel af torskefiskeri fra Østersøen.

Restbeløbet på cirka tre millioner kroner vil i prioriteret rækkefølge blive tilbudt en af de tre ansøgere, der lever op til ordningens kriterier, men hvor de ansøgte beløb falder udenfor den økonomiske ramme for støtteordningen.

For at få udbetalt støtte skal fiskerfartøjerne være ophugget senest 31. december, og der skal også være anmodet om udbetaling senest denne dato.