Vi er bekymrede for skolerne i Rønne

Vi er bekymrede for skolerne i Rønne
Den tidligere sammenlægning af rønneskolerne trak mange veksler på elever, forældre og personale, skriver repræsentanter fra skolebestyrelserne på Søndermarksskolen og Åvangsskolen i et åbent brev til politikerne. Arkivfoto
KOMMENTAR | ABONNENT | 14. SEP 2023 • 15:30
Af:
Charlotte Koopmann Johansen
Malene Znaty
Sanne Steenberg Hansen
KOMMENTAR | ABONNENT
14. SEP 2023 • 15:30

Hvor skal det lykkes at opretholde et trygt, forudsigeligt skoletilbud.

Kære kommunalpolitikere, vi skriver til jer på vegne af skolebestyrelserne på Søndermarksskolen og Åvangsskolen.

Vi formoder, I ikke er overraskede over vores henvendelse, da I sikkert følger fint med i medierne og ved, at vi er dybt utilfredse og forundrede over processen i forbindelse med det budgetforlig, som blev udsendt den 5. september. Budgetforliget indeholder nogle voldsomme besparelser på vores skoler – og på folkeskolerne som helhed. Man skal ikke være økonomiuddannet for at konkludere, at besparelser på et budget der allerede er i minus, giver anledning til enorm bekymring. Vi har en række pointer nedenfor, vi håber I vil tage yderst seriøst – og at I vil vende tilbage på vores henvendelse med uddybende kommentarer ift. budgetforliget, så vi på rimelig vis kan håndtere det hav af henvendelser vi modtager fra bekymrede forældre, der spørger til planen for en eventuel sammenlægning. Eftersom vi ingen plan har set er det svært at afhjælpe bekymringerne.

I udgangspunktet anerkender vi som skolebestyrelser, at der ud fra et kommunalpolitisk og kommunaløkonomisk perspektiv er behov for at spare på vigtige områder, herunder også på skoleområdet. Dette tilkendegav Åvangsskolens bestyrelse allerede med høringssvar den 18. august (tidligere tilsendt), men det netop indgåede budgetforlig har alligevel fået os til at rette denne fælles supplerende henvendelse.

I forhold til processen mener vi, at denne har været langt fra tilfredsstillende og decideret udemokratisk, eftersom vi ikke er blevet hørt i et emne, der vil påvirke en væsentlig del af Rønnes borgere - herunder i særdeleshed de over 800 børn, der i dag går på en af Rønnes to folkeskoler. Forslaget om etablering af ét skoledistrikt i Rønne har ikke været en del af sparekataloget, og skolebestyrelserne har således ikke haft mulighed for at diskutere, komme med input og bemærkninger til netop denne del af det indgåede budgetforlig. Det finder vi stærkt kritisabelt og utilfredsstillende, og vi henviser til at inddragelse, medbestemmelse og demokratisk dannelse netop er nøgleord i den strategi, som kommunen har vedtaget i forhold til Fælles Folkeskole Bornholm. Nøgleord der er meget svære at genfinde i den proces, der har ledt frem til det indgåede budgetforlig med forslag om etablering af ét skoledistrikt i Rønne.

Den mangelfulde kommunikation og inddragelse af skolerne fra jeres side betyder desværre også, at en del af budgetforliget er op til fri fortolkning, hvilket på ingen måde kan være i jeres interesse.

Når forslaget om etablering af ét skoledistrikt sammenholdes med de øvrige foreslåede besparelser på skoleområdet, jfr. budgetforliget giver dette kun anledning til endnu mere bekymring og frustration. At oprette ét skoledistrikt i Rønne med en række store besparelser vil betyde, at lærerne skal løbe hurtigere. Det vil også betyde, at de elever der har særlige udfordringer ikke kan få den opmærksom, de har behov for. Kommunen ser således formentlig ind i en situation, hvor man flytter en udfordring til et andet sted i systemet – nemlig baseret på det faktum, at elever i mistrivsel risikerer at koste kommunen et andet sted. En udfordring med mistrivsel, som vi som skoler har kæmpet for at håndtere på allerbedste vis og i allerflest tilfælde har håndteret godt, så eleverne kan føle sig trygge og set.

Vi er bekymrede for, hvordan det skal lykkes at opretholde et trygt, forudsigeligt skoletilbud, som vores børn og deres dygtige og kompetente lærere, pædagoger og skoleledere kan trives i og udvikle sig i fremadrettet. Vi er også bekymrede for, hvordan det fremtidige folkeskoletilbud i Rønne i det hele taget vil komme til at se ud; Og vi ser ind i en risiko for, at forældre i øget udstrækning vil ”stemme med fødderne” og melde deres børn ind på de private skoler i nærheden. Alene fordi disse skoler kan tilbyde både mindre klassestørrelser og en større tryghed og forudsigelighed i skoletilbuddet. Dette er stik imod kommunens egne målsætninger om at være et solidt førstevalg og et kvalificeret alternativ til de private skoler. I – som politikere – underminerer med disse forslag jeres egne målsætninger. Hvilket må siges at være dybt problematisk.

Vi vil i forbindelse med ovenstående også henvise til den tidligere sammenlægning af rønneskolerne, som trak mange veksler på elever, forældre og personaler, og at sporene herfra kun lige er ved at være forsvundet. Spor der viste sig i form af manglende trivsel blandt elever og personaler på både det mentale, fysiske og også faglige plan. Igen – Rønnes to selvstændige skoler har kæmpet en brav kamp for at blive disse spor kvit og genetablere sig som selvstændige skoler, og vi er godt på vej. At skulle imødese en fremtid i usikkerhed er fatalt og ødelæggende for de gode, konstruktive og nyskabende processer begge skoler er i gang med at manifestere sig i.