Stem på en ganske almindelig bornholmer

SYNSPUNKT | ABONNENT | 27. MAJ 2024 • 15:00
Af:
Renate Hendriksen (DD)
EP-kandidat
SYNSPUNKT | ABONNENT
27. MAJ 2024 • 15:00

Hvorfor EU - hvorfor mig? I Bornholms Tidendes præsentation af de lokale kandidater til EU-parlamentsvalget er det denne gang Renate Henriksen fra Danmarksdemokrater, der har ordet.

I skal stemme på mig fordi der er brug for almindelige mennesker i EU og jeg er som folk er flest - ganske almindelig.

Jeg er fra Bornholm, uddannet formbygger og pædagogisk assistent. Jeg er gift, har to voksne piger og tre børnebørn.

Jeg har bl.a. arbejdet på Dueodde Efterskole som lærer og de seneste år som nattevagt på Løvstikken som er en institution for børn med forskellige handicap.

Derudover har vi familiepleje.

Jeg har været i bestyrelsen for Nordlandets Rideklub og i en del år været med i Venstre og sad der i en lokalbestyrelse.

Efter mange år i Venstre meldte jeg mig ud og ind i Danmarksdemokraterne. Jeg har altid haft stor respekt for Inger Støjberg som jeg synes har den helt rette politik med fokus på produktions Danmark, yderområderne og en stram og fornuftig udlændingepolitik.

Hvad vil jeg i EU?

I Danmarksdemokraterne går vi ind for EU - dog i en slankere udgave.

Jeg mener at EU skal være den handelspartner, som det hele tiden har været og ikke blande sig i ting der kan ordnes inden for vores egne grænser.

Der tænker jeg bl.a. på barselsorloven, hvor de danske familier er blevet frataget deres ret til selvbestemmelse. EU skal ikke blande sig i hvordan de danske familier fordeler deres barselsorlov. Det er vi kloge nok til selv.

Jeg mener heller ikke at EU skal blande sig i fastsættelse af mindsteløn. Vi har et yderst velfungerende arbejdsmarked i Danmark som tager sig af det spørgsmål.

Fra 1 juli er det lovbestemt, at arbejdsgivere/arbejdstagere skal timeregistrere digitalt. Det mener jeg heller ikke, at EU skal blande sig i. Det kan arbejdsgiver og arbejdstager nok selv finde ud af, og bureaukrati har vi da rigeligt af i forvejen.

Jeg mener at EUs primære opgave lige nu er at sørge for forsyningerne af bl.a. militært materiel og ammunition. Efter at Putin har invaderet Ukraine, så er det gået op for mig og mange andre, at vi er nødt til at bruge flere penge på vores forsvar - en ting, som vi har forsømt i mange år.

Jeg mener at EU skal koordinere indkøb, så vi ikke indbyrdes presser priserne op.

Vores støtte til Ukraine handler grundlæggende om at forsvare vores egne værdier og samfundsstruktur. Ja, alt det vi har bygget vores eget samfund op om: demokrati, retsstat, ytringsfrihed, menneskerettigheder. Derfor er støtten til Ukraine godt givet ud.

Flygtningesituationen skal der tages hånd om. Jeg mener, at der skal arbejdes på modtagecentre udenfor EU. Jeg mener også, at vi må kunne stoppe menneskesmuglernes forretning. Så længe der ikke er styr på EU's ydre grænser, så vil jeg have permanent grænsekontrol.

Generelt er jeg modstander af en CO2 afgift, både i Danmark og i EU. Jeg mener ikke man kan lægge en afgift på en biologisk proces, men hvis der kommer en CO2 afgift, så mener jeg, at det skal ske på EU plan for at alle landmænd i EU kan være med til at bidrage, og at der ikke er nogle, der har strengere regler end andre og at konkurrenceevnen bliver lige.

Jeg går ind for at vi skal beholde kronen og vores kontanter. Vi skal tænke på de ældre borgere, som har bygget vores samfund op. Der skal være mulighed for at bruge kontanter.

Den digitale verden går for hurtigt og vi må ikke tabe de ældre på gulvet. I 2023 var der 298.591 borgere der er fritaget for digital post.

20% af befolkningen kan ikke navigere i de digitale systemer.

Ikke alle har en IPhone eller computer. Selv hvis man skal have hjælp på borgerservice skal man bestille tid på nettet.

Det vil give et A og B hold.

Radikale Venstre vil skære 200 milliarder i EUs landbrugsstøtte. De synes, at det er ok, at landbrug må lukke. Radikale Venstre, Moderaterne og Venstre er i valgforbund, så en stemme på disse partier er en stemme på nedslagtning af landbruget.

En stemme på Danmarksdemokraterne er en stemme på mindre EU og mere sund fornuft.

Så hvis du vil have indflydelse så stem d.9 juni. Det er en rettighed du har, som ikke alle mennesker har.