PlejeHJEM

KOMMENTAR | ABONNENT | 9. JUN 2024 • 19:00
Af:
Danny Christensen
Allinge formand for Danske Seniorer på Bornholm
KOMMENTAR | ABONNENT
9. JUN 2024 • 19:00

Det hjemlige og hyggelige skal præge vores plejehjem ifølge debattøren.

Et plejehjem skal først og fremmest være et HJEM, hvor man får pleje og omsorg.

Det skal det være for de ca. 40.000 ældre, der bor på dem. Ældre på landets plejehjem er generelt svækkede, ofte også kognitivt, og de har brug for både omsorg, pleje og behandling. Det faglige niveau skal derfor være i orden. Men det skal “hjemligheden” også.

Hjem, ikke minisygehus

Plejehjem må ikke blive sterile minisygehuse for uanset svækkelse, så har vi alle brug for livskvalitet og livsglæde i hverdagen.

Dette skriver Danske Seniorers direktør Katrine Lester i et debatindlæg i Seniorbladets forårsnummer. Netop at have fokus på dette udgør en stor del af selve begrebet pleje, og det er derfor beskrevet og implementeret i de nye regler for ældrepleje.

Begrebet hygge har aldrig haft større betydning end netop nu. Værdien af begrebet hygge må gerne fylde meget mere i ældreplejen. God mad, og duften af den, musik, sang og oplæsning, motion og fælles aktiviteter - for slet ikke at tale om gode fysiske rammer, som man kan trives i.

Ordet trivsel går da også igen i store dele af ældreloven. I de senere år har der været meget fokus på alle de triste sager, hvor ældre plejehjemsbeboere ikke er blevet behandlet værdigt og med respekt. Det har været en øjenåbner for mange, og har også givet anledning til selvransagelse og ønsket om, at der i den nye ældrelov implementeres ord som værdighed og selvbestemmelse som bærende værdier. Men vi skal også huske at tale om alt det, der allerede fungerer. I Danske Seniorer har vi valgt at sætte fokus på de gode plejehjem.

Lokal-plejehjem

Derfor kårer vi hvert år Danmarks “bedste” plejehjem - plejehjem, der er gode til at samarbejde med deres lokalmiljø.

Vi lukker ikke øjnene for, at der er plejehjem rundt om i landet, der har store problemer. Men vi tror på, at vi bliver bedre til at lære af de bedste. Derfor ser vi også positivt på forslaget om “lokalplejehjem” i den nye ældrelov, og ønsker generelt af lokalsamfundet og de pårørende inddrages meget mere i bestyrelser og dagligdagen på plejehjemmene.

Vi skal tage ansvar for hinanden og for at alle får et godt liv - lige til det sidste.