Pas på det gode bornholmske drikkevand

Pas på det gode bornholmske drikkevand
Illustration: Ana Copenicker / Blush
KOMMENTAR | ABONNENT | 14. NOV 2023 • 19:00
Af:
Jonas Bohn
Postgade 1
Svaneke
KOMMENTAR | ABONNENT
14. NOV 2023 • 19:00

Det bornholmske drikkevand er måske noget af det bedste i Danmark. Det smager i hvert fald bedre end ovre, synes mange bornholmere. Men vi skal værne om det – for der er ingen garanti for at vores børn får adgang til det samme lækre drikkevand.

Faktisk viser en nyere undersøgelse, at hele fem af de lokale bornholmske drikkevandsboringerne har for højt indhold af nitrat.

Samtidig har det økologiske landbrug, og især den økologiske mælkeproduktion, trange kår på øen. Den sidste økologiske mælkeproducent omlagde sidste år til konventionelt brug. Fordi landmanden ikke må vande marken med foderafgrøder, kan det det nemlig ikke betale sig at producere økologisk mælk.

Det er bare kun den halve sandhed. For hvis vi spørger vores børn om, hvad der bedst kan betale sig, tror jeg svaret er et helt andet. Børnene ville sikkert stille et modspørgsmål: Skal vi acceptere, at vores drikkevand fra belastede boringer bliver fortyndet med vand fra rene boringer (det man i branchen kalder saftevandsmetoden?) Børnene ville helt sikkert foretrække rent drikkevand fra alle boringer på øen.

Økologisk landbrug tilfører mindre nitrat (kvælstof), for økologisk landbrug bruger ikke kunstgødning.

Det selvsamme vand som vi drikker, er altså en kæmpe udfordring for landmændene. Især de økologiske. For at sikre foder til de økologiske køer, skal der udstedes vandingstilladelser. Ellers kan man ikke dyrke afgrøder effektivt nok til at sikre den økologiske kvægdrift.

Skal vi nu ikke se at få de vandingstilladelse udstedt, så vi kan sikre rent drikkevand osse til de kommende generationer?