Kulturhistorien – et væsentligt aktiv

Kulturhistorien – et væsentligt aktiv
Hans E. Madsens gavludsmykning på kunstmuseet, hvor den fremtidige samling af blandt andet Bornholms Museum og Bornholms Ø-arkivs samlinger og medarbejdere forhåbentlig kan være medvirkende til at skabe en grobund for nye samarbejder. Arkivfoto
KOMMENTAR | ABONNENT | 5. SEP 2023 • 15:30
Af:
Anette Eriksen
formand Kunst-
Kulturhistorisk Råd
KOMMENTAR | ABONNENT
5. SEP 2023 • 15:30

Kulturen er med til at skabe debat og finde fælles fodslag.

Kultur er et bredt begreb og næsten ikke til at definere som noget konkret.

Når jeg her skriver om kultur, er mit udgangspunkt kulturhistorien.

Jeg sidder i Kunst- og Kulturhistorisk Råd som repræsentant for kulturhistorien og er i mit daglige virke leder af Bornholms Ø-arkiv og uddannet historiker.

Så i dette indlæg er det derfra min verden går.

Vi har på Bornholm en stærk forhistorie, både når vi ser tilbage på arkæologien og på den nyere historie. Det er en forhistorie, som man på øen er meget bevidst om og som i stigende grad er blevet set brugt i kommerciel forbindelse.

Det er en kulturbærende identitet, som mange i høj grad tager på sig i form af f.eks. tatoveringer af Bornholm eller plakater i stuen.

Men på trods af det oplever vi i rådet, at kulturhistorien er underrepræsenteret i ansøgningerne. Det vil sige, at selvom Bornholm i høj grad har en betydning og vi tager det på os som en identitet, så er der ikke så mange initiativer med grobund i kulturhistorien på øen, som ønsker hjælp fra rådet.

I en årrække har man inden for kulturområdet haft fokus på madkultur og kunsthåndværk. Der har man virkelig formået at sætte en dagsorden og skabe en stærk historie, som der kan bygges videre på. Det har krævet hårdt arbejde fra alle sider at nå dertil, hvor man er i dag. Der har været taget initiativer, som har fungeret som katalysatorer for nye ideer og tiltag. Noget er lykkedes, andet er ikke. Men det har været i et bredt forankret samarbejde som har åbnet op for mulighederne og har vist, at når vi står sammen, så rykker det noget.

Kan vi mon hente inspiration fra disse initiativer?

Kan bygningen af et nyt kulturhistorisk museum og et nyt magasin, hvor vi samler Bornholms Museum og Bornholms Ø-arkivs samlinger og forhåbentlig også samler de to institutioners medarbejdere på samme adresse, være medvirkende til at skabe en grobund for nye samarbejder, som kan virke som en katalysator på det kulturhistoriske område?

Vi lever i hvert fald i et håb om, at det vil give os nye muligheder.

Men måske er det ikke så nemt. Vi er ikke alle rundet af det samme, selvom vi overordnet set har Bornholm som vores udgangspunkt. Så min historie er ikke nødvendigvis din historie.

Kultur er ofte ikke noget vi tænker så meget over i hverdagen, selvom det er en stor del af vores hverdag – den er der ”bare”, til den ikke er der mere.

Derfor er det godt nogle gange at blive mindet om - hvad er vores kulturhistorie her på øen, hvad er det vi er rundet af?

Hvilke historier danner vores baggrund og hvilke fortællinger vil vi gerne viderebringe til de næste på øen?

Bornholm har gennem tiden været udsat for mange forandringer, som har påvirket øen og vores kulturelle identitet.

Til tider har det ramt øen uforudset, og det har taget noget tid at komme sig over slaget, få vendt skuden og finde et nyt ståsted.

Nu er vi også ramt af forandringens vinde, såsom energiø, men denne gang ved vi, de kommer, og vi kan aktivt vælge at være en medspiller. Der er ingen tvivl om, at uanset om vi ønsker det eller ej, så vil øens selvforståelse og vores kulturelle identitet blive påvirket.

Vi skal ikke være så bange for forandringen. Men ofte er det sådan, at man må kende sin fortid for at kunne bygge fremtiden, og det er her, jeg tror på, at vores kulturhistorie er en vigtig spiller.

Kulturhistorien kan trække tråde mellem fortid og nutid, men den handler i høj grad også om det, som sker lige nu og her.

Man kan ikke sige, at der er ”en” særlig stærk bornholmsk kultur eller historie, som vi skal udvikle. For hvem vælger hvilken historie eller hvilke kulturelle emner, der er de vigtigste?

Det er ikke bare en historie, som skaber fortællingen om Bornholm. Det er mange historier, som smelter sammen og skaber en kulturel identitet på øen.

Det er mere væsentligt at skabe en ramme, hvori formidlingen af den bornholmske kulturhistorie kan udvikle sig.

Det kan være fysiske rammer, og på Bornholm har vi den unikke ramme, at vi er i et samlet geografisk område, hvor vi ikke skal arbejde på tværs af kommunegrænser og lignende, som kan give begrænsninger andre steder i landet. Men det kan også være en ramme skabt af et samarbejde mellem et bredt spekter af aktører - ingen kan stå alene.

Det er både de professionelle institutioner, de frivillige, som yder en stor indsats rundt på øen, og kommunen, der skal være med til at skabe sammenhængskraft indenfor kulturen.

Man skal se kulturhistorien og dens aktører som et væsentligt aktiv, der kan bidrage til turismen samt spille en rolle i at danne kulturel identitet for øen. Det vigtigste er, at vi taler sammen. Kultur kan bidrage med så meget. Vi vil ikke altid være enige om, hvad der er op og ned, rigtigt eller forkert. Vi kommer til at have hver vores forståelse og oplevelse af tingene, men det er det, kultur også kan – skabe debat og finde fælles fodslag.