Halløj i BRK – eller foragt for demokratiet?

SYNSPUNKT | ABONNENT | 10. SEP 2022 • 07:30
Af:
Linda Matzen
Almegårdsvej 6
Rønne
SYNSPUNKT | ABONNENT
10. SEP 2022 • 07:30

Enhedslisten har med den udviste magtdemonstration skabt utryghed, og bornholmerne kan nu kun håbe på, at Socialdemokratiet og Venstre træder i karakter og støtter op om et budgetforlig, som dels understøtter ønsket om vækst og udvikling, og dels får borgerne til at tro på, at der er ansvarlige voksne til stede.

 

Uden yderligere reference til den navnkundige og afdøde LO-formand Thomas Nielsen, kan det vist kun konkluderes, at Enhedslisten ”har sejret ad helvede til”!

Socialdemokratiet har med Jonna Nielsens fine sans for taktik spillet sine kort som forventet, og Venstre har i skikkelse af Søren Schow i den grad solgt sin sjæl. Dog næppe for at opnå sjælefred.

Enhedslisten fik stor folkelig opbakning ved seneste kommunalvalg. Om det skyldes en klippefast tro på, at Enhedslistens politik bidrager til et samfund i balance vides ikke, men nu har Enhedslisten desværre vist, at de har svært ved at forvalte den tillid, som en stor del af den bornholmske befolkning tildelte dem ved kommunalvalget.

Et samfund i balance skabes ikke ved at kaste gode penge efter dårlige, ved at følge mavefornemmelser eller ved at underminere erhvervslivet og den kæmpe indsats, de yder i forhold til netop at bidrage til et samfund i balance.

Glæden over, at Bornholm var så heldig at få tildelt en ekstraordinær stor sum penge af indenrigsministeriet, var ganske kort. Indenrigsministeriet udtrykte i forbindelse med uddelingen af pengene, at de håbede på, at pengene ville blive brugt til at skabe vækst og udvikling og grobund for en fremtidig sundere økonomi. Et budskab som næppe kan være svært at forstå, men åbenbart svært at forvalte.

I en nødlidende privat virksomhed vil en bestyrelse aldrig forsvare at kaste flere millioner efter en redningsplan, som ikke er underbygget med en solid analyse baseret på data. Og i forhold til BAT-problematikken savnes der i den grad valide data, som retfærdiggør Enhedslistens beslutning om at kaste millioner af kroner ned i stort bundløst hul – ud fra en tro på, at blandt andet køb af elbusser vil redde BATs dårlige økonomi. Enhedslisten kunne lige så godt have tildelt alle bornholmere, der er afhængig af offentlig transport, en elcykel. En beslutning, der vil være lige så hovedrystende – men dog måske bidrage til folkesundheden.

Heldigvis forsøger borgmester Jacob Trøst og BRK's direktion stadig at arbejde for en demokratisk, bæredygtig løsning, som forhåbentlig kan vise Indenrigsministeriet, at vi er i stand til at forvalte den håndsrækning, vi har fået på bedste vis.

BAT's dårlige økonomiske situation skal naturligvis ikke ties ihjel, og det er bestemt i alles interesse, at Bornholm har et offentlig transporttilbud i økonomisk balance, som dækker de væsentligste behov.

Borgerne har krav på, at udfordringerne behandles seriøst, og en god løsning vil være at bede BAT's ledelse om at levere et strategioplæg baseret på data. I den forbindelse vil det dog være et særdeles godt initiativ, hvis der etableres en professionel bestyrelse, som muligvis kan bistå ledelsen med at lave et gennemarbejdet strategioplæg.

Dernæst er det vigtigt, at der afsættes midler til at skabe vækst og udvikling. Når der skæres i de i forvejen små midler, som f.eks. Business Center Bornholm får tildelt, saver man den gren over, man selv sidder på.

Business Center Bornholm er, med meget beskedne ressourcer, med til at skabe vækst og udvikling. De forsøger ihærdigt at hjælpe især små og mellemstore virksomheder med diverse udfordringer, ligesom de hjælper med at skaffe de nødvendige kompetencer til øen.

Enhedslisten har med den udviste magtdemonstration skabt utryghed, og bornholmerne kan nu kun håbe på, at Socialdemokratiet og Venstre træder i karakter og støtter op om et budgetforlig, som dels understøtter ønsket om vækst og udvikling, og dels får borgerne til at tro på, at der er ansvarlige voksne til stede, som leder det bornholmske samfund igennem den kommende recession og det økonomiske morads.

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?