Gør noget inden den næste cyklist bliver kørt ned

Gør noget inden den næste cyklist bliver kørt ned
En bilist overså en cyklist i rundkørslen på Nordre Kystvej den 9. november. Cyklisten blev kørt på hospitalet efter uheldet. Arkivfoto: Presse-fotos.dk
KOMMENTAR | ABONNENT | 13. NOV 2023 • 19:00
Af:
Søren Brenøe
Jordbærdalen 1
Rønne
KOMMENTAR | ABONNENT
13. NOV 2023 • 19:00

Det er utrygt at cykle i Rønne, skriver Søren Brenøe.

Fredag den 10. november 2023 skete det igen. Tidende kunne berette, at en cyklist var blevet kørt ned af en bilist, der overtrådte sin vigepligt. Det er desværre sket mange gange i 2023. Alene i Rønne er mindst 12 cyklister blevet kørt ned af bilister. Det er mere end én om måneden. Over halvdelen af påkørslerne er sket i rundkørslen ved Nordre Kystvej i Rønne. I flere tilfælde er bilisterne flygtet fra gerningsstedet.

Hvis hyppigheden af påkørsler fortsætter som hidtil, skal vi forvente at yderligere to-tre cyklister bliver kørt ned i Rønne inden udgangen af 2023. Lad os håbe, at de slipper med livet i behold og uden varige mén.

Der er heldigvis mange gode grunde til at gøre trafikken mere tryg for cyklister. Cykling er nemlig godt for meget mere end dem, der sidder i sadlen.

Godt for folkesundheden

Cykling reducerer risikoen for en lang række livsstilssygdomme såsom type 2-diabetes, hjertesygdomme og kræft. Det er godt for den enkelte bornholmer, men det er også godt for det bornholmske samfund som bliver rigere, når færre er syge. Forskning viser, at samfundet sparer 8 kr. for hver kilometer der køres på cykel i stedet for i bil, bus eller tog. Tænk hvad Bornholms Regionskommune ville have overskud til, hvis der blev cyklet flere kilometer på øen.

Godt for den grønne omstilling

Aktiv transport såsom cykling er de eneste CO2-neutrale transportformer. Hverken elbiler eller elbusser vil ændre nævneværdigt på, at landtransporten på Bornholm udleder 70.000 ton CO2 om året. Hvis Bornholm vil den grønne omstilling, og hvis Bright Green Island, Bornholms Regionskommunes strategi for grøn mobilitet og klimahandleplan skal betyde noget i virkeligheden, kommer man ikke udenom at cyklen skal være et trygt og oplagt valg.

Godt for bornholmernes økonomi

Hvis bornholmerne oplever cykling som utrygt, vil flere finde det nødvendigt til at anskaffe sig en bil eller en bil mere. Noget tyder på at det er tilfældet fordi bilejerskabet er stigende selvom biler er dyre. Det bliver med andre ord dyrere at være bornholmer, når cyklen ikke er et trygt valg. Det bliver også dyrere for bilisterne, hvis ikke flere hopper i sadlen, fordi trængslen vil vokse hurtigere og fremrykke behovet for eksempelvis betalingsparkering i byerne.

Sæt hastighedsgrænserne ned

Når så mange cyklister bliver kørt ned giver det ikke mening at tale om trafikuheld. Så er der tale om en designfejl af trafikkens afvikling. Det vil sige, at trafikken skal reguleres bedre, hvis det skal blive trygt at cykle.

Der er mange måder at sikre mere trygge cyklister på. Man kan eksempelvis ombygge farlige rundkørsler, sætte ind over for ulovlige parkeringer på cykelstier og prioritere investeringer i ny cykelinfrastruktur. Men det tager tid.

Omvendt tager det ikke nødvendigvis lang tid at sætte hastighedsgrænserne ned, som blandt andre Københavns Kommune gør i øjeblikket. Der er behov for lavere hastighedsgrænser, især i byerne, fordi vi ved det fører til færre og mindre alvorlige påkørsler. Uden lavere hastigheder bliver trafikken i disse år mere farlig for cyklister. Nye biler er betydeligt tungere, bredere og højere end tidligere, hvilket medfører mere alvorlige skader hos påkørte, og at bilisternes udsyn er dårligere. Der er også flere og større touchskærme i bilerne, som stjæler bilisters opmærksomhed. Dertil kommer et stigende antal demente bilister på vejene fordi kravet om lægeattest ved fornyelse af kørekort er bortfaldet.

Potentiale for mere cykling

Cyklen er ikke en løsning for alle, ligesom bilen heller ikke er en løsning for alle. Men når hver anden bornholmer har under 10 kilometer til arbejde og hver tredje har under fem kilometer, er der potentiale for at få langt flere i sadlen til fordel for folkesundheden, den grønne omstilling og bornholmernes økonomi.

Lad os komme i gang, inden den næste cyklist bliver kørt ned.