Giv de unge en stemme på Folkemødet

KOMMENTAR | ABONNENT | 9. JUN 2024 • 15:30
Af:
Asta Kofod
medlem Enhedslisen.
KOMMENTAR | ABONNENT
9. JUN 2024 • 15:30

Asta Kofod mener, at ungdommen skal fylde mere på Folkemødet.

På Bornholm er vi kendt for vores stolte traditioner, smukke landskaber og vores årlige Folkemøde, hvor politikere, topdirektører, eksperter og almindelige borgere mødes for at diskutere og debattere vigtige emner.

Men blandt denne forsamling af talere og deltagere mangler en stemme, der alt for ofte overses: den unge stemme.

Lad en ung stemme holde åbningstalen

Derfor bør vi spørge os selv:

Skal unge bornholmere have mulighed for at holde åbningstalen på Folkemødet, ligesom statsministeren og borgmesteren? Svaret er klart: Ja! vI unge bornholmere fortjener en plads på scenen, fordi vi er en integreret del af vores samfund og har unikke perspektiver og ideer, der fortjener at blive hørt.

Først og fremmest er det vigtigt at anerkende, at vi unge (bornholmere) udgør en betydningsfuld del af vores samfund. Vi er ikke blot fremtiden, men også nutiden. Vores stemmer og erfaringer er uvurderlige, når det kommer til at forstå de udfordringer og muligheder, som vores samfund står overfor. At ignorere disse stemmer er ikke blot uretfærdigt; det er også en mistet mulighed for at få indblik i nye perspektiver og løsninger.

Unge er engagerede borgere

Desuden er det afgørende at erkende, at os unge er velinformerede og engagerede borgere.

Vi er ofte opdaterede på de seneste udviklinger og brænder for at gøre en forskel. Ved at give os en platform på Folkemødet sender vi et klart signal om, at vores meninger og ideer betyder noget, og at vi som samfund er villige til at lytte og tage ungdommen seriøst.

Nogle kan hævde, at åbningstalen bør forbeholdes erfarne politikere og ledere, da de har den nødvendige ekspertise og erfaring. Men det er netop i denne mangfoldighed af stemmer og perspektiver, at vi finder løsninger, der er mest inkluderende og effektive. Ved at inkludere os unge bornholmere i åbningstalen kan vi sikre, at vi ikke overser vigtige emner og udfordringer, der specifikt påvirker den yngre generation.

Stærkt signal

Endelig vil at give en ung mulighed for at holde åbningstalen sende et stærkt signal om vores samfunds værdier.

Det vil vise, at vi tror på demokratiet og inklusionen af alle borgere, uanset alder. Det vil inspirere andre unge til at engagere sig i samfundsdebatten og føle sig inkluderede i beslutningsprocessen. Flere og flere unge har lav demokratisk selvtillid. Skal folkemødet. - en demokratifestival - ikke være med til at bekæmpe det?

I lyset af disse argumenter er det klart, at vi unge bør have en åbningstale på Folkemødet på lige fod med statsministeren og borgmesteren. Vores stemmer er vigtige, vores perspektiver er værdifulde, og vores deltagelse er afgørende for et levende og inkluderende demokrati. Lad os give os den plads, vi fortjener.