Dronning Margrethe ligger på sofaen

SYNSPUNKT | ABONNENT | 10. NOV 2022 • 19:17
Af:
Olav Terkelsen
Balka
SYNSPUNKT | ABONNENT
10. NOV 2022 • 19:17

...og fra denne ubevægelige position udtaler hun, at hun ikke lægger skjul på, at der med opsætningen af ballet-forestillingen Nøddeknækkeren også følger et stort ansvar.

I Bornholms Tidende, side 24, mandag 7. november kunne man læse: Dronning Margrethe: Det bliver da jul igen.

Ordlyden i Ritzaus Bureaus communiqué er blandt andet:

1. Samtidig ligger dronning Margrethe ikke skjul på, at der med opgaven også følger et stort ansvar.

2. Han (Peter Bo Bendixen) tror, at mange måske tænker, at dronningen er med for syns skyld og ikke ligger det store arbejde i produktionen.

Balletchef Peter Bo Bendixen fortalte uden tvivl til Ritzaus journalist, at mange måske tænker, at dronningen er med for syns skyld og blot ligger på sofaen og ikke lægger det store arbejde i produktionen.

Ritzaus journalist har et forklaringsproblem her.

Den danske løjtnant Erik Nicolaj Ritzau (1839-1903, 64 år) oprettede 1866 Ritzaus Nyhedsbureau efter tysk forbillede (Reuters Bureau, 1849).

Ritzau blev hurtigt leverandør af officielle tilkendegivelser, hvilket næppe ville have været tilfældet, hvis han dengang havde kludret i forskellen meĺlem det passive ord ligge og og det aktive ord lægge.

At ligge stille og urørlig.

Dronning Margrethe ligger stille på sin sofa. Måske vender hun sig på sofaen, men den vandrette og i princippet ubevægelige position bibeholdes.

Dronning Margrethe lå i går stille på sin sofa og fik en powernap.

Dronning Margrethe har ligget stille på sin sofa mange gange.

At lægge en genstand fra sin hånd og ned på et bord. At udføre en aktiv handling.

Dronning Margrethe lægger blyanten ned på bordet. Derefter ligger blyanten stille på bordet. Overført: Dronning Margrethe lægger stor vægt på at levere en god balletforestilling.

Dronning Margrethe lagde ballettegningerne hen på bordet. Derefter lå tegningerne stille på bordet.

Dronning Margrethe har lagt rekvisitterne hen på plads. Rekvisitterne har ligget stille lige siden.

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?