Der kan bydes ind med en kombination af små og store biler

SYNSPUNKT | ABONNENT | 14. MAR 2023 • 20:08
Af:
Helle Munk Ravnborg (EL)
forperson for natur-
miljø-
planudvalget
SYNSPUNKT | ABONNENT
14. MAR 2023 • 20:08

Kære Jens-Ole Landschoff

Tak for dit input. Ja, små affaldsbiler, eller endda scootere med lad, ville da unægtelig lettere kunne komme rundt i de små gader, end store lastbiler kan. Og var de eldrevne, ville de endda både larme og forurene mindre. Muligheden har været oppe og vende, men udfordringen er, hvordan man vil kunne få tømt de faste affaldsbeholdere på hjul fra hver husstand over i dem. For det vil ikke længere være en mulighed at samle vores affald i affaldssække. Det følger af diverse bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen. I det oplæg til udbudskriterier, som lige nu er under politisk behandling, er der imidlertid ikke noget til hinder for, at der bliver budt ind med en kombination af små og store biler.