Stort byggeprojekt er i høring

Stort byggeprojekt er i høring
Almegårds Kasernes samlede bygningsmasse vil blive øget med 23 procent. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 10. NOV 2023 • 19:00
Holger Larsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
10. NOV 2023 • 19:00

Miljøstyrelsen foretager partshøring hos naboer til Almegårds Kaserne.

Når det store byggeprojekt på Almegårds Kaserne er blevet forsinket, skyldes det blandt andet, at man afventer en partshøring, som Miljøstyrelsen netop har udsendt til kasernens naboer og berørte myndigheder.

Miljøstyrelsen skriver i det udsendte materiale, at man har til hensigt at træffe afgørelse om, at byggeprojektet samt overflade- og spildevandshåndteringen på kasernen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Naboerne har mulighed for at indsende bemærkninger til projektet senest den 27. november.

Miljøstyrelsen varetager kommunens opgaver i forbindelse med projektet, da det er staten, som er bygherre.

Lidt flere solceller

Projektet inkluderer nedrivning af nogle bygninger (samt fældning af læhegn og træer), byggeriet af tre store bygninger med mandskabs- og materielfaciliteter til Opklaringsbataljonen, som skal udvides med en tredje bataljon med cirka 100 soldater. Jorden, som graves af i byggefeltet, genanvendes til etablering af to jordvolde til på kasernens øvelsesplads.

Projektet består desuden af en mindre udvidelse af solcelleanlægget – dog ikke mere end, at det bliver indenfor det nuværende indhegnede område.

Endelig indeholder ansøgningen en retlig lovliggørelse af eksisterende overflade- og spildevandshåndtering i forhold til miljøvurderingsloven.

Nedrivningen af bygninger omfatter i den nordlige ende af byggefeltet et par åbne garager i træ, en bygning ved den gamle pansermålbane, samt et par skure ved den gamle miljøplads i den sydlige ende. Det oplyser Martin Særmark-Thomsen, kommunikationskonsulent i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Miljøpladsen skal som tidligere nævnt flyttes for at give plads til det nye byggeri.

10.000 kvadratmeter

De tre bygninger bliver på hver 3.347 kvadratmeter. Desuden skal der opføres to mindre bygninger på den nye miljøplads.

Projektet vil øge den samlede bygningsmasse på kasernen med 10.042 kvadratmeter. Det vil øge kasernens samlede bygningsmasse med 23 procent til 53.438 kvadratmeter, når det nye byggeri står færdigt.

Lovliggørelsen af den eksisterende regnvands- og spildevandshåndtering skyldes, at kloaksepareringen for cirka 30 år siden ikke har været screenet for miljøvurderingspligt eller miljøvurderet.

Der bliver tale om øgede mængder vand, og ansøgningen til kommunen er på 19.250 kubikmeter spildevand og 60.000 kubikmeter regn- og overfladevand. Kommunen har ifølge ansøgningen meddelt, at man vil meddele en tilslutningstilladelse, og at der er god kapacitet på renseanlægget i Rønne til øgede mængder spildevand.

Miljøstyrelsen pointerer, at en afgørelse i sagen er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces.

Martin Særmark-Thomsen sagde forleden tll Bornholms Tidende, at Forsvaret regner med at kunne tage første spadestik inden nytår.