Opfordring fra brandvæsnet: Vær yderst forsigtig

NOTITS | 2. JUN 2023 • 11:15
NOTITS
2. JUN 2023 • 11:15

Tørkeindekset er i det røde felt på Bornholm, og det får nu Bornholms Brandvæsen til at opfordre til forsigtighed ved brug af ild.

I en pressemeddelelse henstiller brandvæsnet til, at man er yderst forsigtig ved brug af åben ild eller bål i naturen.

– Specielt er områder med tætte nåletræer, lav beplantning på sandjorder og marker, der er udsat for meget vind stadig udsatte. Åben ild, og aktiviteter der medfører en forhøjet risiko for brand, skal derfor ske med særlig opmærksomhed og omtanke, lyder det i opfordringen.

Konkret henstiller Bornholms Brandvæsen, at man undlader at smide cigaretskodder i naturen, at man er forsigtig ved at brug af ukrudtsbrænder, samt at man udviser forsigtighed, når man parkerer sin bil i højt græs.

Tørkeindekset og brandfare.dk følges nøje, og Bornholms Brandvæsen vurderer situationen løbende, også i forhold til et eventuelt afbrændingsforbud. 

 

Fem gode råd fra Bornholms Brandvæsen om bål

Brug kun rent og tørt træ og opbyg bålet stabilt

Placer bålet i forsvarlig afstand til bygninger og brandbare materialer

Brug aldrig benzin, sprit el. lign. til optænding

Sluk med vand og ikke sand eller jord

Tænd aldrig, når det blæser kraftigt

 

Fem gode råd fra Bornholms Brandvæsen om ukrudtsbrænding

Hold god afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde

Ukrudtet skal svitses, ikke brændes

Brug ikke ukrudtsbrænder, hvis det er tørt eller blæser

Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op

Hav altid vand i nærheden

Ring 1-1-2, hvis det skulle gå galt

 

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.