Mindeord om Ole Espersen: Han var et juridisk fyrtårn

Mindeord om Ole Espersen: Han var et juridisk fyrtårn
Ole Espersen. Arkivfoto
| ABONNENT | 5. DEC 2020 • 07:00
Af:
frank jensen
forhenværende justitsminister
overborgmester i københavn
| ABONNENT
5. DEC 2020 • 07:00
Forhenværende justitsminister og overborgmester i København Frank Jensen har skrevet følgende mindeord i anledning af tidligere justitsminister Ole Espersens død:

Det er min politiske læremester, Ole Espersen, der stille sov ind natten mellem den 3. og 4. december på fødeøen Bornholm. Da jeg blev medlem af Folketinget i 1987, havde Ole Espersen allerede være MF’er siden 1973 valgt i Brønshøjkredsen i København.

Som nyvalgt medlem af Folketingets Retsudvalg, fik jeg fra først færd stor fornøjelse af Ole Espersens store viden og indsigt på netop Justitsministeriets område. Ole Espersen havde nemlig selv være justitsminister i perioden fra 1981-82. Ole Espersen var et juridisk fyrtårn, via sin professionelle baggrund som professor og dr. jur. på en afhandling om "Indgåelse og opfyldelse af traktater". Det var netop den internationale folkeret, der var Ole Espersens store passion og kompetence både fagligt og politisk. I perioden 1965-71 var han medlem af Europarådets ekspertkomité for menneskerettigheder og fra 1976 var han medlem af FN’s menneskerettighedskomité.

I den socialdemokratiske folketingsgruppe havde han også stor indflydelse og tillidsposter, blandt andet som partiets politiske ordfører 1979-81.

Som helt ungt politisk menneske elskede jeg at at diskutere og lytte til Oles store indsigt. Han var god til at give plads til os unge i retsudvalget, så vi hurtigt fik ordførerskaber og ansvar. Hans store pædagogiske evner som universitetsmanuduktør og professor fornægtede sig ikke.

Da Ole Espersen forlod Folketinget i 1994 blev han udnævnt til kommissær ved Østersørådet for demokrati og menneskerettigheder. Den post bestred Ole Espersen frem til 2000. Herefter vendte han tilbage som professor ved Københavns Universitet.

Ole Espersen efterlader sig hustru og fire børn. Æret være hans minde.

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?