Komfort trumfer klima

Komfort trumfer klima
På parkeringspladsen ved Nexø Havne Grill er der opstillet tre ladestationer. Foto: Allan Rieck
| ABONNENT | 20. JAN 2021 • 20:30
Af:
Aleksander Klug
| ABONNENT
20. JAN 2021 • 20:30

KLIMA

Bornholms Regionskommune har netop offentliggjort et udbud på 41 nye biler til hjemmeplejen.

Men selvom Bornholm brander sig selv som en grøn og klimavenlig ø med sloganet "Bright Green Island" stilles der ingen krav til, at de nye biler skal være miljørigtige. Til gengæld er 'ergonomi, funktionalitet og komfort' fremhævet i udbudsmaterialet.

Ifølge Centerchef for Center for Ejendomme og Drift, Bjarne Freund-Poulsen, der har ansvaret for udbuddet, er elbiler ikke det optimale valg, sådan som opladningsteknologien er i dag.

Også selvom Regionskommunen med støtte fra EU-midler sidste år bevilgede penge til 11 nye ladestandere på øen. To af disse er såkaldt hurtigladere, der kan oplade elbiler med strøm nok til op til 300 km på én time.

Det mener Bjarne Freund-Poulsen dog ikke har noget som helst med sagen at gøre.

– Det er et helt andet regi, det synes jeg ikke, at du skal blande ind i den her sag. Den ladestruktur jeg snakker om, er jo kommunens egen.

Kommunen kan vel godt bruge de offentlige ladestationer, der er rundt om på øen?

– Ja, det kan de sagtens, og det gør de jo også engang imellem. Men hovedsageligt lader vi op på ‘home base’ på rådhuset, og hvor de ellers hører til.

Bjarne Freund-Poulsen mener heller ikke, at det giver mening at åbne for muligheden på elbiler i udbuddet, da hjemmeplejen kører i døgndrift.

– Nogle biler kører jo nærmest 24/7, og så skulle vi jo nærmest have flere biler, end der er behov for, for at de kan nå at lade op. Man kan jo ikke forvente at de begynder at køre efter, hvor der lige er en ladestander.

Men blandt de nye ladestationer er to af dem jo ‘superladere’. På dem holder en opladning til 300 kilometer. Så er Bornholm vel heller ikke større, end at det ville kunne lade sig gøre?

– Hvad, og så skal medarbejderen stå i en time og kigge eller hvad? Ej, altså de ladestandere der er blevet sat op, er primært beregnet til turister og øens gæster.

Det ser trist ud

Det argument giver Anna Hilden, der er formand for forbrugerorganisation FDEL, ikke meget for.

– Jeg tænker, at det er ærgerligt at se og et skidt signal at sende til de andre kommuner ,der skal køber elbiler. Det hænger slet kke sammen med kommunens ambition om at være 'Bright Green Island'

Anna Hilden ved lidt om, hvor stor Bornholm er, siger hun. Og hun mener ikke, at det ville være et problem at lade en elbil op i løbet af en frokostpause. Sådan nogle må hjemmehjælpere jo også have.

Alt i alt ser det trist ud, mener hun. At det skulle være for dyrt at servicere bilerne bør heller ikke være et problem. For ser man på totaldriftsomkostningerne ved at skifte til elbiler, er de faktisk billigere på langt sigt.

I udbudsmaterialet bliver der lagt vægt på 'ergonomi, funktionalitet og komfort'. Også her scorer elbiler højere end benzinbiler, mener Anna Hilden.

– Der er jo rigtig mange hjemmehjælpere i de kommuner, der allerede har elbiler, der rapporterer, at brugerne er glade for dem, fordi de larmer og rumler mindre.

Med de mange små stop og parkeringer, som hjemmeplejere fortager, er der altså ingen grund til ikke at vælge en elbil, siger hun.

– Jeg tror, at man har set for mange forhindringer og lidt for lidt muligheder. For lidt signalværdi.

Til P4 Bornholm udtaler Bjarne Freund-Poulsen, at det er prisen, der kommer til at bestemme, hvorvidt det bliver benzinbiler eller benzin/hybridbiler.

– Nogle gange kommer leverandørerne med specialtilbud, når det drejer sig om så mange biler, og så kan det jo være interessant at komme med et tilbud på hybridbiler eller noget andet.

Adspurgt om hvorvidt man i forbindelse med det nye udbud har overvejet at lade leverandører byde ind med elbiler, er Bjarne Freund-Poulsens klar i mælet.

– Nej. Det har man ikke. For de 500.000 kroner som politikerne har bevilliget til at fremme kommunens flåde af elbiler med rækker ikke langt.

Det kan økonomien nemlig ikke holde til, sådan som den er nu ifølge Bjarne Freund-Poulsen.

Mangler penge

Den forklaring falder ikke i god jord hos Viceborgmester Morten Riis. Ifølge ham har der faktisk flere gange været afsat penge til nye elbiler i kommunen. Men han medgiver, at man måske ikke har været opmærksomme nok på problemet. I hvert fald er beløbet ikke blevet ændret de seneste fire år, så vidt han husker. Men mangler der penge, så må man jo finde dem et sted, siger han.

– Der er brug for en dialog mellem det administrative og det politiske. Men det har der nok ikke været.

I dag har Bornholms Regionskommune 27 elbiler. Det svarer til cirka 10 procent af den samlede bilflåde.

Regeringen har flere gange opfordret landets kommuner til at vælge elbiler, når de køber nye biler for at nå målet om at reducere CO2-udslippet med 70 procent inden 2030. Det gælder også indkøb af biler til hjemmeplejen.

Men en opgørelse fra De Danske Bilimportører viser, at kun 5,4 procent af kommunernes person- og varebiler var elbiler i slutningen af 2020.


Kun hver 19. bil er en elbil

  • I juni 2020 havde landets kommuner tilsammen 23.349 person- og varebiler. Af dem er:
  • 9.372 benzinbiler (40,1%)
  • 12.539 dieselbiler (53,7%)
  • 26 plug-in hybridbiler (0,1%)
  • 1.250 elbiler (5,4%)
  • 120 gas (0,5%)
  • 42 brint (0,2%)

Kilde: De Danske Bilimportører