Der bliver færre og færre gråænder
Stores skalleslugere. Foto: Carsten Andersen, DOF Bornholm

21. JAN 2021 • 20:46 • AF ANETTE VESTERGAARD • GRATIS

Der bliver færre og færre gråænder

NATUR

Godt 50 optællere fra DOF-Bornholm fik i den forgangne weekend en frisk vintergåtur, da samtlige kystfugle på Bornholm blev optalt på 27 kyststrækninger øen rundt. Vinterkystfugletællingen omfatter også de største kystnære søer og moser.

Gråand topscorer

Erik Jensen og Hanne Tøttrup fra DOF Bornholm er koordinatorer for Vinterkystfugletællingerne, som har fundet sted i en ubrudt årrække siden 1997.

Tællingerne giver et fingerpeg om, hvordan vintervejret påvirker de enkelte arter. Set over en længere årrække kan tællingerne ydermere bekræfte eventuelle tendenser til frem- eller tilbagegange af forskellige arter ved den bornholmske kyst.

Der blev talt 89 arter, inklusive fugle registreret på land langs kysten, og i alt blev der talt 14.872 fugle. Gråanden blev topscorer med 5.294 fugle, men selv om den blev den talrigeste fugleart, har arten bestandsmæssigt alligevel haft en nedadgående tendens siden 2003.

Seks rovfuglearter og en isfugl

Gråanden blev efterfulgt af sølvmågen med 1.171 fugle og hvinanden med 972 fugle. I den anden ende af skalaen blev der ved Tejn set en rødhovedet and, der kun meget sjældent forekommer på Bornholm. Derudover blev der registreret hele fire enkeltbekkasiner og i alt seks rovfuglearter, heriblandt tre vandrefalke. En enkelt optæller fik set den sky isfugl.

Resultaterne fra vinterkystfugletællingen bliver sendt til Novana, Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur. De tællinger, som Novana står for, bidrager til internationale opgørelser af bestandsstørrelser og -udviklinger for arter, der overvintrer i Nordvesteuropa.

Fugletællingerne på Bornholm blev påbegyndt allerede i 1965, men fra 1965 til 1997 har der været enkelte perioder, hvor tællingerne har ligget stille.
Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Øjvind Hesselager (chefredaktør)
oh@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.