Alles Lægehus opgiver Bornholm: 'Ikke yderligere kommentarer'
Alles Lægehus, der skulle åbne i det nye år og tage imod patienter fra Praksisklinikken, når den lukker, åbner alligevel ikke. Det fortæller Region Hovedstaden. Arkivfoto: Berit Hvassum.

NYHED | BORNHOLM
12. NOV 2021 • 09:59

Alles Lægehus opgiver Bornholm: 'Ikke yderligere kommentarer'

Lægeklinikken Alles Lægehus åbner ikke på Bornholm alligevel. Læge Berit Lavik blev i sommer tildelt to lægekapaciteter, som hun nu har afleveret tilbage til Region Hovedstaden. Det oplyser regionen.

Den nye lægeklinik Alles Lægehus, der skulle overtage patienter fra Praksisklinikken, åbner alligevel ikke.

Det skyldes, at Berit Lavik, som i sommer fik to lægekapaciteter, har valgt at aflevere dem tilbage til Region Hovedstaden. Det skriver Region Hovedstaden på regionens hjemmeside.

Her skriver regionen også, at man forsat ønsker en stærk lægedækning og er i gang med at finde en løsning sammen med de praktiserende læger på øen for at sikre, at der er læger nok til alle, når regionens lægeklinik, Praksisklinikken, lukker.

Bornholms Tidende har været i kontakt med Thomas Helt, der var med til at stifte Alles Lægehus og i dag er formand for Alles Lægehus' bestyrelse. Han fortæller, at han ikke har yderligere kommentarer end det, som Region Hovedstaden oplyser på sin hjemmeside.

Fortsætter i Praksisklinik lidt endnu

De patienter, der er tilknyttet Praksisklinikken og skulle være rykket til Alles Lægehus, bliver ved med at være tilknyttet regionsklinikken, indtil der er fundet en ny læge, skriver regionen. Der er cirka 1800 patienter, der har læge i Praksisklinikken i dag.

Regionen oplyser også, at udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng (FORSA) mødes den 24. november, hvor man "skal tage stilling til den videre proces, så der hurtigst muligt bliver fundet en ny løsning".

Praksisklinikken blev etableret i 2016, og regionen fik dispensation af Sundheds- og Ældreministeriet til at drive klinikken som en forsøgsordning. Dispensationen udløber den 1. maj 2022. Klinikken er derfor under afvikling.

Hvis Praksisklinikken skal fortsætte efter denne dato, forudsætter det en politisk beslutning og en tilladelse til forlængelse fra ministeriet, skriver Region Hovedstaden.

Blev tilbudt praksisklinikkens lokaler

Læge Berit Lavik, der efter planen skulle have åbnet en Alles Lægehus praksis i Rønne, har i forvejen har to andre lægepraksisser i Region Hovedstaden, en i Tårnby og en i Helsinge, og har også fået tildelt to kapaciteter i planlægningsområde Bispebjerg.

De praksisser drives også i samarbejde med Alles Lægehus. Det fremgår af et notat fra Region Hovedstadens Center for Sundhed. Her står der også, at Berit Lavik i forløbet med at etablere sig på Bornholm har haft vanskeligheder med at finde egnede lokaler. 

Derfor havde regionen tilbudt Berit Lavik at få et midlertidigt lejemål på Bornholms Hospital, ligesom at en virksomhedsoverdragelse af personale også har været på tale. Men det er altså ikke blevet til noget. Flere nyheder